لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چگونه یک سخنرانی تد ارائه دهیم
نويسنده:جرمی دونوان ؛ مترجم:زروان بختیار - آسمان نیلگون - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 5 -05-7575-600-978 انتخاب
2- هرگز تسلیم نشو! جک ما از زبان خودش
نويسنده:سوک لی ؛ نويسنده:باب سنگ ؛ مترجم:زروان بختیار - پندار تابان - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 0 -30-8593-600-978 انتخاب
3- نبوغ: آموزه‌های خلاقیت و نوآوری
نويسنده:تینا سیلیگ ؛ مترجم:زروان بختیار ؛ ويراستار:نغمه نقشین‌پور - پندار تابان - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300 نسخه - 525000 ریال - 5 -59-8029-600-978 انتخاب
4- هرگز تسلیم نشو! جک ما از زبان خودش
نويسنده:سوک لی ؛ نويسنده:باب سنگ ؛ مترجم:زروان بختیار - پندار تابان - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 0 -30-8593-600-978 انتخاب
5- بزرگی چگونه است؟ بهترین شگردهای رهبری برای مدیران
نويسنده:جرمی دونوان ؛ مترجم:زروان بختیار - آسمان نیلگون - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 700 نسخه - 160000 ریال - 7 -27-7575-600-978 انتخاب
6- هرگز تسلیم نشو! جک ما از زبان خودش
نويسنده:سوک لی ؛ نويسنده:باب سنگ ؛ مترجم:زروان بختیار - پندار تابان - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 0 -30-8593-600-978 انتخاب
7- چگونه یک سخنرانی تد ارائه دهیم
نويسنده:جرمی دونوان ؛ مترجم:زروان بختیار - آسمان نیلگون - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 5 -05-7575-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1