لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چگونه یک سخنرانی تد ارائه دهیم
نويسنده:جرمی دونوان ؛ مترجم:زروان بختیار - آسمان نیلگون - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 5 -05-7575-600-978 انتخاب
2- چگونه یک سخنرانی تد ارائه دهیم
نويسنده:جرمی دونوان ؛ مترجم:زروان بختیار - آسمان نیلگون - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 5 -05-7575-600-978 انتخاب
3- بزرگی چگونه است؟ بهترین شگردهای رهبری برای مدیران
نويسنده:جرمی دونوان ؛ مترجم:زروان بختیار - آسمان نیلگون - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 700 نسخه - 160000 ریال - 7 -27-7575-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1