لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (18)
تالیف (0)
ترجمه (35)
تهران (35)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (34)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بادکنک غمگین چطور خوشحال شد؟
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 6 -641-389-964-978 انتخاب
2- کاش حرف گوش کن بودم!
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 5 -648-389-964-978 انتخاب
3- خالی‌بندی
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 3 -626-389-964-978 انتخاب
4- همیشه نگرانم!
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 65000 ریال - 4 -629-389-964-978 انتخاب
5- چی مثل چیه؟
مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:لیلا صمدی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 4 -939-389-964-978 انتخاب
6- فاصله‌ات را با من حفظ کن! "راهنمای رعایت حقوق دیگران"
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 9 -640-389-964-978 انتخاب
7- اجازه بگیریم!
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 1 -646-389-964-978 انتخاب
8- چندتا می‌بینی؟ بشمار!
مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:لیلا صمدی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -938-389-964-978 انتخاب
9- کاش زنده بود!
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 6 -638-389-964-978 انتخاب
10- فاصله‌ات را با من حفظ کن! "راهنمای رعایت حقوق دیگران"
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 9 -640-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4