لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رژه پیروزی در بندر آرتور: داستان‌های کوتاه ژاپنی از آغاز تا امروز
نويسنده:هاروکی موراکامی ؛ مترجم:اشکان کاظمیان‌مقیمی ؛ ويراستار:آریامن احمدی - شورآفرین - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 2 -61-6955-600-978 انتخاب
2- رژه پیروزی در بندر آرتور: داستان‌های کوتاه ژاپنی از آغاز تا امروز
نويسنده:هاروکی موراکامی ؛ مترجم:اشکان کاظمیان‌مقیمی ؛ ويراستار:آریامن احمدی - شورآفرین - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 2 -61-6955-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1