لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جک لندن به دنبال یک رؤیا
نويسنده:روت فرانچر ؛ مترجم:رکن‌الدین نهاوندی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 212 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -962-121-600-978 انتخاب
2- جک لندن به دنبال یک رؤیا
نويسنده:روت فرانچر ؛ مترجم:رکن‌الدین نهاوندی - امیرکبیر - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 3 -1676-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1