لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (1)
تالیف (4)
ترجمه (1)
تهران (4)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تک‌نگاری بومهن
نويسنده:مجتبی سلطانی - میعاد اندیشه - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 3 -40-8540-600-978 انتخاب
2- نظریه کوانتوم (قدم اول)
نويسنده:جوزف مک‌اوی ؛ مترجم:اسکار زارات ؛ مترجم:مجتبی سلطانی - شیرازه کتاب ما - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 7 -52-8514-600-978 انتخاب
3- تو تنها فرزند آنهایی
نويسنده:مجتبی سلطانی - فرشتگان فردا - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 170000 ریال - 3 -94-8723-600-978 انتخاب
4- مونوگرافی مراء، نگینی در تاررود
نويسنده:مجتبی سلطانی ؛ مصحح:محبوبه کیامرثی - پریکا - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 130000 ریال - 8 -12-7512-600-978 انتخاب
5- تک‌نگاری بومهن
نويسنده:مجتبی سلطانی - میعاد اندیشه - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 3 -40-8540-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1