لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (5)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از لنز تیره
نويسنده:فیلیپ‌کی. دیک ؛ مترجم:جواد همایون‌پور - یوبان - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 240000 ریال - 2 -9-95384-600-978 انتخاب
2- گزارش اقلیت
نويسنده:فیلیپ‌کی. دیک ؛ مترجم:علیرضا یارپرور ؛ ويراستار:فرزاد فربد - پریان - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 7 -8-93067-600-978 انتخاب
3- بلید رانر آیا آندروئیدها خواب گوسفندهای الکتریکی را می‌بینند؟
نويسنده:فیلیپ‌کی. دیک ؛ مترجم:شهریار وقفی‌پور - نیماژ - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 330000 ریال - 4 -484-367-600-978 انتخاب
4- انسان متغیر
نويسنده:فیلیپ‌کی. دیک ؛ مترجم:ژ. مهرجویی - فرشید - 122 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 950 ریال - انتخاب
5- ابدی‌ها
نويسنده:فیلیپ‌کی. دیک ؛ مترجم:پیمان صارمی ؛ مترجم:الهام حق‌پرست - کتابسرای ‌تندیس - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 1 -143-182-600-978 انتخاب
6- ما یادآوری کاملی را برای شما ممکن می‌سازیم
نويسنده:فیلیپ‌کی. دیک ؛ مترجم:امیرمحمد جوادی ؛ ويراستار:شهین خاصی - مجید،به‌سخن - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 100000 ریال - 9 -031-453-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1