لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (29)
تالیف (13)
ترجمه (26)
تهران (35)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تومیسم: درآمدی بر فلسفه قدیمی توماس آکوئینی
نويسنده:اتین ژیلسون ؛ مترجم:سیدضیاء‌الدین دهشیری - حکمت - 696 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 64500 ریال - 1 -11-8713-964 انتخاب
2- سخن انا الحق و عرفان حلاج
نويسنده:لوئی ماسینیون ؛ مترجم:سیدضیاء‌الدین دهشیری - جامی - 459 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1374 - 4000 نسخه - 14000 ریال - انتخاب
3- مصائب حلاج: عارف شهید چهارم هجری
نويسنده:لوئی ماسینیون ؛ مترجم:سیدضیاء‌الدین دهشیری - بنیاد علوم اسلامی - چاپ 1 سال 1362 - 1150 ریال - انتخاب
4- مجموعه رسائل مشهور به کتاب الانسان الکامل
نويسنده:عزیزالدین‌بن‌محمد نسفی ؛ مقدمه:هانری کوربن ؛ مترجم:سیدضیاء‌الدین دهشیری - طهوری،انجمن‌ ایرانشناسی‌ فرانسه ‌در تهران - 556 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 15 سال 1398 - 1100 نسخه - 1100000 ریال - 3 -56-6414-964-978 انتخاب
5- تاریخ بزرگ جهان
نويسنده:گرستاوگریمبرگ کارل ؛ مترجم:سیدضیاء‌الدین دهشیری ؛ مترجم:محمدعلی اسلامی‌ندوشن - یزدان - 447 صفحه - جلد 1 - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
6- عرفان حلاج
نويسنده:لوئی ماسینیون ؛ مترجم:سیدضیاء‌الدین دهشیری - بنیاد علوم اسلامی - 304 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 3000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
7- سفر اروپاییان به ایران
نويسنده:ژن‌رزفرانسواز شیبانی ؛ مترجم:سیدضیاء‌الدین دهشیری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 444 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 7 -310-445-964 انتخاب
8- بحران دنیای متجدد
نويسنده:رنه گنون ؛ مترجم:سیدضیاء‌الدین دهشیری - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 2000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
9- کلمبا و زهره شهر ایل و ارواح عالم برزخ
نويسنده:پروسپر مریمه ؛ مترجم:سیدضیاء‌الدین دهشیری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 8 -203-445-964 انتخاب
10- یزد یادگار تاریخ
نويسنده:حسین مسرت ؛ مقدمه:ایرج افشار ؛ ويراستار:حسن کامیارراد - دف - 960 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 8 -32-6250-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4