لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (37)
تالیف (56)
ترجمه (2)
تهران (57)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (51)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (58) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شادی
نويسنده:دایان تیلمن ؛ نويسنده:دایانا هسو ؛ نويسنده:دومینیک آچه - افق - 344 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1388 - 2500 نسخه - 70000 ریال - 1 -205-369-964 انتخاب
2- همکاری
نويسنده:دایان تیلمن ؛ نويسنده:دایانا هسو ؛ نويسنده:دومینیک آچه - نشر افق - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 2500 نسخه - 6000 ریال - 6 -192-369-964 انتخاب
3- سادگی
نويسنده:دایان تیلمن ؛ نويسنده:دایانا هسو ؛ نويسنده:دومینیک آچه - نشر افق - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 2 -194-369-964 انتخاب
4- سادگی
نويسنده:دایان تیلمن ؛ نويسنده:دایانا هسو ؛ نويسنده:دومینیک آچه - نشر افق - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 2 -194-369-964 انتخاب
5- سادگی
نويسنده:شهره یوسفی ؛ نويسنده:دایان تیلمن ؛ نويسنده:دایانا هسو - نشر افق - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 2500 نسخه - 6000 ریال - 2 -194-369-964 انتخاب
6- همکاری
نويسنده:دایان تیلمن ؛ نويسنده:دایانا هسو ؛ نويسنده:دومینیک آچه - نشر افق - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 6 -192-369-964 انتخاب
7- گل بادام: مجموعه شعر
نويسنده:پروین دولت‌آبادی ؛ نقاش:محمدعلی بنی‌اسدی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 28 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1366 - 30000 نسخه - 100 ریال - انتخاب
8- همکاری
نويسنده:دایان تیلمن ؛ نويسنده:دایانا هسو ؛ نويسنده:دومینیک آچه - نشر افق - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 6 -192-369-964 انتخاب
9- شادی
نويسنده:دایان تیلمن ؛ نويسنده:دایانا هسو ؛ نويسنده:دومینیک آچه - افق - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 1500 نسخه - 155000 ریال - 1 -205-369-964 انتخاب
10- صلح
نويسنده:دایان تیلمن ؛ نويسنده:دایانا هسو ؛ نويسنده:دومینیک آچه - نشر افق - 56 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 8500 ریال - 6 -189-369-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6