لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (11)
تالیف (0)
ترجمه (22)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خانه
نويسنده:مریلین رابینسون ؛ نويسنده:مرجان محمدی ؛ ويراستار:بهنام ناصح - آموت - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 550 نسخه - 250000 ریال - 4 -65-5941-600-978 انتخاب
2- خانه
نويسنده:مریلین رابینسون ؛ مترجم:مرجان محمدی - چلچله - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1100 نسخه - 400000 ریال - 5 -60-8625-600-978 انتخاب
3- گیلیاد
نويسنده:مریلین رابینسون ؛ ويراستار:بهنام ناصح ؛ نويسنده:مرجان محمدی - آموت - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 550 نسخه - 200000 ریال - 6 -58-5941-600-978 انتخاب
4- فقط یک بار به دنیا می‌آییم
نويسنده:داون برسلین ؛ نويسنده:مرجان محمدی - لیوسا - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2200 نسخه - 16000 ریال - 3 -02-5138-600-978 انتخاب
5- لی‌لا
نويسنده:مریلین رابینسون ؛ مترجم:مرجان محمدی - قطره - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 220000 ریال - 5 -862-119-600-978 انتخاب
6- گیلیاد
نويسنده:مریلین رابینسون ؛ مترجم:مرجان محمدی - چلچله - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1100 نسخه - 300000 ریال - 9 -62-8625-600-978 انتخاب
7- خانه‌داری
نويسنده:مریلین رابینسون ؛ مترجم:مرجان محمدی - آموت - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 5 -39-6605-600-978 انتخاب
8- استونر
نويسنده:جان ویلیامز ؛ مترجم:مرجان محمدی - قطره - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 400 نسخه - 230000 ریال - 5 -903-119-600-978 انتخاب
9- فقط یک بار به دنیا می‌آییم
نويسنده:داون برسلین ؛ نويسنده:مرجان محمدی - لیوسا - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1100 نسخه - 20000 ریال - 3 -02-5138-600-978 انتخاب
10- دره‌ی میلر
نويسنده:آنا کوئیندلن ؛ مترجم:مرجان محمدی - نفیر - 266 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 6 -2-96920-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3