لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (12)
تالیف (0)
ترجمه (23)
تهران (23)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خانه
نويسنده:مریلین رابینسون ؛ نويسنده:مرجان محمدی ؛ ويراستار:بهنام ناصح - آموت - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1650 نسخه - 100000 ریال - 4 -65-5941-600-978 انتخاب
2- فقط یک بار به دنیا می‌آییم
نويسنده:داون برسلین ؛ نويسنده:مرجان محمدی - لیوسا - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 3 -02-5138-600-978 انتخاب
3- گیلیاد
نويسنده:مریلین رابینسون ؛ ويراستار:بهنام ناصح ؛ نويسنده:مرجان محمدی - آموت - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 550 نسخه - 200000 ریال - 6 -58-5941-600-978 انتخاب
4- همسر مسافر زمان
نويسنده:اودری نیفنگر ؛ مترجم:مرجان محمدی - کتابسرای ‌تندیس - 624 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 830000 ریال - 8 -144-182-600-978 انتخاب
5- خانه‌داری
نويسنده:مریلین رابینسون ؛ مترجم:مرجان محمدی ؛ ويراستار:بهنام ناصح - آموت - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1100 نسخه - 155000 ریال - 5 -39-6605-600-978 انتخاب
6- گیلیاد
نويسنده:مریلین رابینسون ؛ نويسنده:مرجان محمدی ؛ ويراستار:بهنام ناصح - آموت - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 125000 ریال - 6 -58-5941-600-978 انتخاب
7- فقط یک بار به دنیا می‌آییم
نويسنده:داون برسلین ؛ نويسنده:مرجان محمدی - لیوسا - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1100 نسخه - 20000 ریال - 3 -02-5138-600-978 انتخاب
8- رنج دلدادگی
نويسنده:تئودور فونتانه ؛ مترجم:مرجان محمدی ؛ گرافيست:پرویز بیانی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 290000 ریال - 4 -352-253-600-978 انتخاب
9- استونر
نويسنده:جان ویلیامز ؛ مترجم:مرجان محمدی - قطره - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 400 نسخه - 230000 ریال - 5 -903-119-600-978 انتخاب
10- لی‌لا
نويسنده:مریلین رابینسون ؛ مترجم:مرجان محمدی - قطره - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 220000 ریال - 5 -862-119-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3