لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- من هم بغل می‌خواهم!
نويسنده:آ. رووه ؛ مترجم:ماندانا نارنجی‌ها ؛ مترجم:حسام سبحانی‌طهرانی - میچکا - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 500 نسخه - 240000 ریال - 4 -04-7014-622-978 انتخاب
2- من هم بغل می‌خواهم!
نويسنده:آ. رووه ؛ مترجم:ماندانا نارنجی‌ها ؛ مترجم:حسام سبحانی‌طهرانی - مبتکران - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 105000 ریال - 8 -1418-07-964-978 انتخاب
3- من هم بغل می‌خواهم!
نويسنده:آ. رووه ؛ مترجم:ماندانا نارنجی‌ها ؛ مترجم:حسام سبحانی‌طهرانی - میچکا - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 4 -04-7014-622-978 انتخاب
4- من هم بغل می‌خواهم!
نويسنده:آ. رووه ؛ مترجم:ماندانا نارنجی‌ها ؛ مترجم:حسام سبحانی‌طهرانی - مبتکران - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 8 -1418-07-964-978 انتخاب
5- من هم بغل می‌خواهم!
نويسنده:آ. رووه ؛ مترجم:ماندانا نارنجی‌ها ؛ مترجم:حسام سبحانی‌طهرانی - میچکا - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 240000 ریال - 4 -04-7014-622-978 انتخاب
6- من هم بغل می‌خواهم!
نويسنده:آ. رووه ؛ مترجم:ماندانا نارنجی‌ها ؛ مترجم:حسام سبحانی‌طهرانی - میچکا - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 240000 ریال - 4 -04-7014-622-978 انتخاب
7- من هم بغل می‌خواهم!
نويسنده:آ. رووه ؛ مترجم:ماندانا نارنجی‌ها ؛ مترجم:حسام سبحانی‌طهرانی - میچکا - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 4 -04-7014-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1