لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفر به خیر قطره کوچولو
نويسنده:آن کروزا ؛ مترجم:رکسانا سپهر - مبتکران - 36 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 65000 ریال - 8 -2015-07-964-978 انتخاب
2- سفر به خیر قطره کوچولو
نويسنده:آن کروزا ؛ مترجم:رکسانا سپهر - میچکا - 38 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 210000 ریال - 9 -96-7082-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1