لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (9)
تالیف (0)
ترجمه (23)
تهران (23)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گفت‌و‌گو با اورسن ولز
نويسنده:اورسن ولز ؛ مترجم:آرمان صالحی - شورآفرین - 262 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - انتخاب
2- گفت‌و‌گو با تئو آنجلوپلوس
نويسنده:دان فینارو ؛ مترجم:آرمان صالحی - شورآفرین - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 500 نسخه - 160000 ریال - 9 -17-6955-600-978 انتخاب
3- گفت‌وگو با جان فورد
گردآورنده:جرالد پیری ؛ مترجم:آرمان صالحی - شورآفرین - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 2 -62-8822-600-978 انتخاب
4- گفت‌و‌گو با آندری تارکوفسکی
نويسنده:جان جانویتو ؛ مترجم:آرمان صالحی - شورآفرین - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -16-6955-600-978 انتخاب
5- گفت‌وگو با آکیرا کورساوا
تدوين:برت کاردولو ؛ مترجم:آرمان صالحی - شورآفرین - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 240000 ریال - 0 -11-8822-600-978 انتخاب
6- هزارتوی آزمون‌های دشوار: زندگی و اندیشه‌های میرچا الیاده در گفتگو با کلودهانری روکه
نويسنده:کلود-هانری روکوئه ؛ نويسنده:میرچا الیاده ؛ مترجم:آرمان صالحی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 350000 ریال - 7 -278-253-600-978 انتخاب
7- گفت‌وگو با دیوید لینچ
گردآورنده:ریچاردا. بارنی ؛ مترجم:آرمان صالحی - شورآفرین - 374 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 0 -81-6955-600-978 انتخاب
8- هزارتوی آزمون‌های دشوار: زندگی و اندیشه‌های میرچا الیاده در گفتگو با کلودهانری روکه
نويسنده:کلود-هانری روکوئه ؛ نويسنده:میرچا الیاده ؛ مترجم:آرمان صالحی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 260000 ریال - 7 -278-253-600-978 انتخاب
9- گفت‌و‌گو با فدریکو فلینی
نويسنده:برت کاردولو ؛ مترجم:آرمان صالحی - شورآفرین - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 200000 ریال - 4 -59-8055-600-978 انتخاب
10- گفت‌و‌گو با چاپلین
نويسنده:کوین هیز ؛ مترجم:انیسا دهقانی‌محمدی ؛ مترجم:آرمان صالحی - شورآفرین - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 180000 ریال - 0 -23-6955-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3