لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (14)
تالیف (2)
ترجمه (51)
تهران (52)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (53) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اکو در آتش
نويسنده:لی چایلد ؛ مترجم:محمد عباس‌آبادی ؛ ويراستار:گودرز پایکوب - کتابسرای ‌تندیس - 546 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 320000 ریال - 9 -150-182-600-978 انتخاب
2- پروژه‌ی رزی
نويسنده:گریم‌سی. سیمسیون ؛ مترجم:نرگس جلالتی ؛ ويراستار:گودرز پایکوب - کتابسرای ‌تندیس - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 1 -185-182-600-978 انتخاب
3- تصویر دوریان‌گری
نويسنده:اسکار وایلد ؛ زيرنظر:حسین فاضلی ؛ زيرنظر:داریوش معمار - بوتیمار - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 195000 ریال - 6 -071-404-600-978 انتخاب
4- دنیای نورا 2084
نويسنده:گاردر یوستین ؛ مترجم:مهوش خرمی‌پور ؛ ويراستار:گودرز پایکوب - کتابسرای ‌تندیس - 198 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 8 -131-182-600-978 انتخاب
5- ما همیشه در قصر زندگی کرده‌ایم
نويسنده:شرلی جکسون ؛ مترجم:محمدرضا شکاری ؛ ويراستار:گودرز پایکوب - کتابسرای ‌تندیس - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 140000 ریال - 4 -184-182-600-978 انتخاب
6- قلاب
نويسنده:لی چایلد ؛ مترجم:محمد عباس‌آبادی ؛ ويراستار:گودرز پایکوب - کتابسرای ‌تندیس - 552 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 550000 ریال - 6 -135-182-600-978 انتخاب
7- حفره‌های تاریک لونا
نويسنده:رابرت‌انسن هاین‌لاین ؛ مترجم:الهام حق‌پرست ؛ ويراستار:گودرز پایکوب - کتابسرای ‌تندیس - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 4 -168-182-600-978 انتخاب
8- پروژه‌ی رزی
نويسنده:گریم‌سی. سیمسیون ؛ مترجم:نرگس جلالتی ؛ ويراستار:گودرز پایکوب - کتابسرای ‌تندیس - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 220000 ریال - 1 -185-182-600-978 انتخاب
9- سایه‌های ابدی
نويسنده:گلن کوک ؛ مترجم:آیدا کشوری ؛ ويراستار:گودرز پایکوب - کتابسرای ‌تندیس - 472 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 8 -157-182-600-978 انتخاب
10- تا پای مرگ
نويسنده:لی چیلد ؛ مترجم:محمد عباس‌آبادی ؛ ويراستار:گودرز پایکوب - کتابسرای ‌تندیس - 560 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 330000 ریال - 1 -130-182-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6