لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (164)
تالیف (42)
ترجمه (157)
تهران (199)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (199) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معنی هنر
نويسنده:هربرت‌ادوارد رید ؛ مترجم:نجف دریابندری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 3000 نسخه - 32000 ریال - 2 -107-445-964-978 انتخاب
2- آنتیگونه
نويسنده: سوفوکلس ؛ مترجم:نجف دریابندری - آگه - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2200 نسخه - 150000 ریال - 5 -277-329-964-978 انتخاب
3- پیامبر و دیوانه
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:نجف دریابندری - کارنامه - 200 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 52 سال 1385 - 2200 نسخه - 0 -033-431-964 انتخاب
4- پیرمرد و دریا
نويسنده:ارنست همینگوی ؛ مترجم:نجف دریابندری - خوارزمی - 148 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 5500 نسخه - 250 ریال - انتخاب
5- وداع با اسلحه
نويسنده:ارنست همینگوی ؛ مترجم:نجف دریابندری - امیرکبیر - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 500 نسخه - 280000 ریال - 8 -1853-00-964-978 انتخاب
6- تاریخ‌ سینما
نويسنده:آرتور نایت ؛ مترجم:نجف دریابندری - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 456 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1388 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 2 -029-303-964-978 انتخاب
7- درد بی‌خویشتنی: بررسی مفهوم الیناسیون در فلسفه غرب
نويسنده:نجف دریابندری - فرهنگ نشر نو،آسیم - 376 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 770 نسخه - 400000 ریال - 5 -52-8547-600-978 انتخاب
8- سعادت: مجموعه اشعار
شاعر:سیما یاری ؛ مترجم:نجف دریابندری - کتاب مس - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 700 نسخه - 150000 ریال - 5 -80-7380-964-978 انتخاب
9- کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز
نويسنده:نجف دریابندری ؛ نويسنده:فهیمه راستکار ؛ ويراستار:محمد زهرایی - کارنامه - 984 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 27 سال 1397 - 1100 نسخه - 2 -010-431-964-978 انتخاب
10- گور به گور
نويسنده:ویلیام فاکنر ؛ مترجم:نجف دریابندری - نشر چشمه - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 3000 نسخه - 74000 ریال - 3 -193-362-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20