لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (34)
تهران (32)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (20)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معمای اتاق مرموز
نويسنده:انید بلایتن ؛ مترجم:بهاره قنادزاده‌یزدی ؛ ويراستار:سودابه غریب - آوای برتر - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 6 -47-6632-600-978 انتخاب
2- آرتمیس شجاع
نويسنده:سوزان ویلیامز ؛ نويسنده:جون هلوب ؛ مترجم:بهاره قنادزاده‌یزدی - آوای برتر،سامر - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 5 -73-6632-600-978 انتخاب
3- وگا و فاجعه‌ی مد
نويسنده:شانامالدون زاپا ؛ نويسنده:احمد زاپا ؛ نويسنده:زلدا رز - آغاز کتاب - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 7 -0-99942-622-978 انتخاب
4- قدرت
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:بهاره قنادزاده‌یزدی - هیدیس - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 600000 ریال - انتخاب
5- معمای کلبه‌ی تالی - هو
نويسنده:انید بلایتن ؛ مترجم:بهاره قنادزاده‌یزدی ؛ ويراستار:سودابه غریب - آوای برتر - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 4 -38-6632-600-978 انتخاب
6- هنوز هم من
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:بهاره قنادزاده‌یزدی ؛ مترجم:بابک وطن‌دوست - معیار اندیشه - 464 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 490000 ریال - 1 -95-5462-600-978 انتخاب
7- سفر شانس هودی دودی
نويسنده:ادوارد کین ؛ مترجم:بهاره قنادزاده‌یزدی - هیدیس - 26 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500 نسخه - 350000 ریال - انتخاب
8- معمای گربه‌ی ربوده شده
نويسنده:انید بلایتن ؛ مترجم:بهاره قنادزاده‌یزدی ؛ ويراستار:سودابه غریب - آوای برتر - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 1 -42-6632-600-978 انتخاب
9- معمای گردنبند گمشده
نويسنده:انید بلایتن ؛ مترجم:بهاره قنادزاده‌یزدی ؛ ويراستار:سودابه غریب - آوای برتر - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 2 -45-6632-600-978 انتخاب
10- تو متفاوت هستی و این فوق‌العاده است
نويسنده:کارسون کرسلی ؛ مترجم:بهاره قنادزاده‌یزدی - توسعه آموزش - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5100 نسخه - 7500 ریال - 2 -67-8617-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4