لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(97)
چاپ مجدد (227)
تالیف (319)
ترجمه (5)
تهران (301)
شهرستان (23)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (324) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی (برمبنای تدوین دوم): با مقدمه و شرح لغات و تعبیرات (از پادشاهی بهمن تا پادشاهی قباد)
به‌اهتمام:سیدمحمد دبیرسیاقی - قطره - 528 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 1100 نسخه - 1 -183-341-964-978 انتخاب
2- داستانهای نامورنامه باستان شاهنامه فردوسی: داستان سیاوش
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سیدمحمد دبیرسیاقی - پیوند معاصر،نشر قطره - 192 صفحه - جلد 8 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 110 نسخه - 7600 ریال - 6 -3-92088-964 انتخاب
3- سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه
نويسنده:سیدمحمد دبیرسیاقی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 2 -304-445-964 انتخاب
4- شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی (بر مبنای تدوین دوم): با مقدمه و شرح لغات و تعبیرات (از داستان سیاوش تا پایان داستان بیژن و منیژه)
به‌اهتمام:سیدمحمد دبیرسیاقی - نشر قطره - 604 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 500 نسخه - 7 -181-341-964-978 انتخاب
5- شاهنامه‌حکیم ابوالقاسم فردوسی 1 و 2 و 3 و 4 و 5
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ گردآورنده:سیدمحمد دبیرسیاقی - علمی - 2622 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1370 - 20000 ریال - انتخاب
6- گفتارهای آموزنده و دلاویز (گزیده مقالات معاصران)
گردآورنده:سیدمحمد دبیرسیاقی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
7- شاهنامه: پادشاهی قباد، اردشیر، گراز
به‌اهتمام:سیدمحمد دبیرسیاقی - نشر قطره - 134 صفحه - جلد 26 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 550 نسخه - 9000 ریال - انتخاب
8- مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی
گردآورنده:سیدمحمد دبیرسیاقی - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - 680 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 42000 ریال - 0 -17-7874-964 انتخاب
9- زندگینامه فردوسی و سرگذشت شاهنامه
نويسنده:سیدمحمد دبیرسیاقی - نشر قطره - 456 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1100 نسخه - 38000 ریال - 2 -380-341-964 انتخاب
10- پادشاهی اشکانیان و پادشاهی ساسانیان از اردشیر بابکان تا بهرام شاپور
به‌اهتمام:سیدمحمد دبیرسیاقی - نشر قطره - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 200 نسخه - 150000 ریال - 6 -089-341-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 33