لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(97)
چاپ مجدد (198)
تالیف (290)
ترجمه (5)
تهران (272)
شهرستان (23)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (295) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نمونه‌های نظم و نثر فارسی
نويسنده:حسین بحرالعلومی ؛ نويسنده:سیدمحمد دبیرسیاقی ؛ نويسنده:علی‌اکبر فرزام‌پور - نشر پیمان - 560 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 3000 نسخه - 650 ریال - انتخاب
2- رگ رگی از آب شیرین و آب شور
نويسنده:سیدمحمد دبیرسیاقی - صاحب اثر - 112 صفحه - 2100 نسخه - 900 ریال - انتخاب
3- ره‌انجام حکمت: یادداشتهای شادروان میرزاعلی‌اصغرخان حکمت شیرازی اول فروردین 1315 شمسی تا بیست و نهم اسفند 1318 شمسی
به‌اهتمام:سیدمحمد دبیرسیاقی - خجسته - 704 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 2 -40-2975-964-978 انتخاب
4- تاریخچه فرهنگ و مدارس سرزمین قزوین بر مبنای تعلیمات نوین از 1320 تا 1420 هجری قمری...
به‌اهتمام:سیدمحمد دبیرسیاقی ؛ به‌اهتمام:ابراهیم صفاری - نشر حدیث امروز - 612 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 27500 ریال - 1 -9-92871-964 انتخاب
5- شاهنامه: داستان جنگ هاماوران
به‌اهتمام:سیدمحمد دبیرسیاقی - نشر قطره - 80 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 550 نسخه - 5500 ریال - 9 -033-341-964-978 انتخاب
6- گلستان سعدی
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ خطاط:مصطفی اشرفی‌ ؛ مقدمه:سیدمحمد دبیرسیاقی - پیام محراب - 354 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 9 سال 1382 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 7 -19-5559-964 انتخاب
7- برگردان روایت‌گونه شاهنامه فردوسی به نثر
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ نويسنده:سیدمحمد دبیرسیاقی - نشر قطره - 552 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 15 سال 1396 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 0 -122-341-964-978 انتخاب
8- تصویرها و شادیها: گزیده اشعار منوچهری دامغانی
به‌اهتمام:سیدمحمد دبیرسیاقی - سخن - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 964-5983-72-X انتخاب
9- گلستان سعدی: با ترجمه احوال سعدی از: دائره‌المعارف مرحوم دکتر غلامحسین مصاحب
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ مقدمه:سیدمحمد دبیرسیاقی ؛ خطاط:مصطفی اشرفی‌ - کانون ‌انتشارات ‌پیام‌ عدالت - 354 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 964-5977-69-X انتخاب
10- پادشاهی قباد (شیرویه) اردشیر، گراز (فرائین) بوراندخت، آزرمدخت، فرخزاد یزدگرد شهریار
به‌اهتمام:سیدمحمد دبیرسیاقی - نشر قطره - 136 صفحه - جلد 26 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 660 نسخه - 6700 ریال - 3 -094-341-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 30