لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(282)
چاپ مجدد (444)
تالیف (2)
ترجمه (724)
تهران (634)
شهرستان (92)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (726) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ابله
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:سروش حبیبی - چشمه - 1022 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 11 سال 1393 - 2000 نسخه - 450000 ریال - 4 -211-362-964-978 انتخاب
2- همزاد
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:نسرین مجیدی - روزگار - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 135000 ریال - 7 -525-374-964-978 انتخاب
3- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:صالح حسینی - ناهید - 588 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1387 - 3300 نسخه - 6 -08-6205-964-978 انتخاب
4- تسخیرشدگان (جن‌زدگان)
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - موسسه انتشارات نگاه - 1004 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 4 -321-351-964-978 انتخاب
5- قمارباز
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:صالح حسینی - نیلوفر - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 5000 نسخه - 28000 ریال - 7 -238-448-964 انتخاب
6- عشق اول و دو داستان دیگر
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:سروش حبیبی - فرهنگ معاصر - 274 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 2 -060-105-600-978 انتخاب
7- ابله
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - امیرکبیر - 352 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1500 نسخه - 325000 ریال - 9 -1591-00-964-978 انتخاب
8- یک داستان نفرت‌انگیز
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:شهلا طهماسبی - نشر فردا - 106 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 11000 ریال - 9 -98-6328-964 انتخاب
9- شیاطین (جن‌زدگان)
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:سروش حبیبی - نیلوفر - 1020 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 4400 نسخه - 125000 ریال - 9 -334-448-964-978 انتخاب
10- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:پرویز شهیدی - مجید - 582 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 3 -103-453-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 73