لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قمار نوشتن: گفتگوهایی با نویسندگان برجسته در پاریس
نويسنده:جیسن وایس ؛ مترجم:آرش محمداولی - نگاه - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 350000 ریال - 4 -365-376-600-978 انتخاب
2- نویسنده شدن
نويسنده:داروتیا برند ؛ مترجم:آرش محمداولی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 700 نسخه - 140000 ریال - 3 -193-253-600-978 انتخاب
3- در جستجوی اصالت
نويسنده:چارلز بی. گینن ؛ مترجم:آرش محمداولی - ققنوس - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 660 نسخه - 150000 ریال - 3 -068-278-600-978 انتخاب
4- در جستجوی اصالت
نويسنده:چارلز بی. گینن ؛ مترجم:آرش محمداولی - ققنوس - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 3 -068-278-600-978 انتخاب
5- گفتگو با آندری تارکوفسکی
نويسنده:جان جانویتو ؛ مترجم:آرش محمداولی - ققنوس - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 140000 ریال - 8 -092-278-600-978 انتخاب
6- قمار نوشتن: گفتگوهایی با نویسندگان برجسته در پاریس
نويسنده:جیسن وایس ؛ مترجم:آرش محمداولی - نگاه - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 480000 ریال - 4 -365-376-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1