ابزار وبمستر

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (220)
تاليف (241)
ترجمه (2)
تهران (243)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسي و آموزشي (3)
تعداد يافت شده (243) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- دیوان غزلیات مولانا شمس‌الدین محمد خواجه حافظ شیرازی
شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - 772 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 22 سال 1377 - 3000 نسخه - 23000 ريال - 8 -18-5626-964 انتخاب
2- کلیله و دمنه: باب برزویه طبیب، باب شیر و گاو، باب بازجست کار دمنه با معنی واژه‌ها و شرح بیتها و ...
به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - مهتاب - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 2000 نسخه - 9500 ريال - 2 -28-6162-964 انتخاب
3- تاریخ بیهقی: با معنی واژه‌ها و شرح بیتها و جمله‌های دشوار و امثال و حکم و برخی نکته‌های دستوری و ادبی
محمدبن‌حسین بیهقی ؛ به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - مهتاب - 392 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 16 سال 1392 - 2000 نسخه - 2 -45-6162-964 انتخاب
4- گلستان: با معنی واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بیتهای دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی و فهرستهای آیات و اعلام و امثال و قوافی و ...
مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - 730 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 21 سال 1387 - 2750 نسخه - 120000 ريال - 1 -33-5626-964 انتخاب
5- دیوان غزلیات مولانا شمس‌الدین محمد خواجه حافظ شیرازی: با معنی واژه‌ها و شرح ابیات و ذکر وزن و بحر غزلها و فهرست آیات و امثال و حکم و برخی نکته‌های دست
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - 788 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 54 سال 1394 - 1100 نسخه - 320000 ريال - 8 -18-5626-964 انتخاب
6- داستانهای کوتاه منظوم: از آثار سنائی، نظامی، عطار مولوی، سعدی و جامی ...
به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - گلستان کتاب - 502 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1380 - 2500 نسخه - 35000 ريال - 0 -12-6540-964 انتخاب
7- غزلیات سعدی با معنی واژه‌ها و شرح ابیات و ذکر وزن و بحر غزلها و برخی نکته‌های دستوری و ادبی
به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - مهتاب - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 2000 نسخه - 16500 ريال - 1 -71-6162-964 انتخاب
8- دیوان غزلیات استاد سخن سعدی شیرازی: با معنی واژه‌هاو شرح‌ابیات وذکر وزن و بحر غزلهاو برخی...
مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - مهتاب - 600 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1389 - 1100 نسخه - 4 -02-7886-964-978 انتخاب
9- دیوان غزلیات خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی
شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ گردآورنده:خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - 764 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1366 - 4000 نسخه - 1500 ريال - انتخاب
10- فرخی سیستانی: با معنی واژه‌ها و شرح بیتهای دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی
خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - 99 صفحه - چاپ 7 سال 1369 - 3000 نسخه - 350 ريال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]