لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (223)
تالیف (244)
ترجمه (2)
تهران (246)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (246) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ بیهقی: با معنی واژه‌ها و شرح بیتها و جمله‌های دشوار و امثال و حکم و برخی نکته‌های دستوری و ادبی
نويسنده:محمدبن‌حسین بیهقی ؛ به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - مهتاب،آبفام - 486 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 13 سال 1388 - 2000 نسخه - 4 -44-6162-964 انتخاب
2- گلستان
نويسنده:خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - 695 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1371 - 3000 نسخه - 7800 ریال - انتخاب
3- فرخی سیستانی: با معنی واژه‌ها و شرح بیتهای دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی
به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - وزیری (مقوایی) - چاپ 17 سال 1375 - 3000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
4- دیوان غزلیات مولانا شمس‌الدین محمد خواجه حافظ شیرازی: با معنی واژه‌ها و شرح ابیات و ذکر وزن و بحر غزلها و فهرست آیات و امثال و حکم و برخی نکته‌های دست
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - 768 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 48 سال 1389 - 2500 نسخه - 125000 ریال - 8 -18-5626-964 انتخاب
5- صفت: تعریف، کاربرد، ساخت و تقسیم آن
گردآورنده:خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 6 -05-5626-964 انتخاب
6- دیوان غزلیات استاد سخن سعدی شیرازی: با معنی واژه‌هاو شرح‌ابیات وذکر وزن و بحر غزلهاو برخی... (جلد 2 -
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - مهتاب - 1164 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1377 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 3 -70-6162-964 انتخاب
7- دستور زبان فارسی: کتاب حروف اضافه و ربط مشتمل بر: تعریف و تقسیم و شرح اصطلاحات و معانی و کاربرد...
به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - مهتاب - 568 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1379 - 1700 نسخه - 34500 ریال - 964-6162-10-X انتخاب
8- بوستان سعدی
شاعر:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ شارح:محمدعلی ناصح ؛ به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - 882 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 14 سال 1394 - 1100 نسخه - 380000 ریال - 7 -12-5626-964-978 انتخاب
9- دیوان غزلیات مولانا شمس‌الدین محمد خواجه حافظ شیرازی: با معنی واژه‌ها
نويسنده:خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - 733 صفحه - چاپ 5 سال 1368 - 3000 نسخه - 3200 ریال - انتخاب
10- گلستان: با معنی واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بیتهای دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی و فهرستهای آیات و اعلام و امثال و قوافی و ...
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ به‌اهتمام:خلیل خطیب‌رهبر - صفی‌ علیشاه - 728 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 17 سال 1384 - 3300 نسخه - 38000 ریال - 1 -33-5626-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25