لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(62)
چاپ مجدد (72)
تالیف (3)
ترجمه (131)
تهران (45)
شهرستان (89)
كودك و نوجوان (89)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (134) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
نويسنده:اوریانا فالاچی ؛ مترجم:عباس زارعی - آموت - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 0 -76-6605-600-978 انتخاب
2- جاناتان، مرغ دریایی
نويسنده:ریچارد باخ ؛ مترجم:عباس زارعی ؛ ويراستار:عارفه نژاد‌بهرام - آموت - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 2 -43-6605-600-978 انتخاب
3- کوسه‌ها (سه‌بعدی)
نويسنده:لین کیبونز ؛ نويسنده:کریس کود ؛ مترجم:عباس زارعی - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 3 -971-502-964-978 انتخاب
4- نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
نويسنده:اوریانا فالاچی ؛ مترجم:عباس زارعی ؛ ويراستار:عارفه نژادبهرام - آموت - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 0 -76-6605-600-978 انتخاب
5- مارها (سه بعدی)
نويسنده:سامانتا هیلتون ؛ مترجم:عباس زارعی ؛ ويراستار:حسین مافی - سایه‌گستر - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 8 -976-502-964-978 انتخاب
6- خودروهای غول‌آسا
نويسنده:پل هریسون ؛ مترجم:عباس زارعی ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی - سایه‌گستر - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 8 -204-374-600-978 انتخاب
7- مهمان ناخوانده (رمان)
نويسنده:شری لاپنا ؛ مترجم:عباس زارعی ؛ ويراستار:زهرا حبیبی - آموت - 286 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1100 نسخه - 350000 ریال - 6 -083-384-600-978 انتخاب
8- عنکبوت‌های مرگبار (سه بعدی)
نويسنده:پل هریسون ؛ مترجم:عباس زارعی ؛ ويراستار:حسین مافی - سایه‌گستر - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 0 -831-502-964-978 انتخاب
9- نبرد هزارتو
نويسنده:ریک ربوردان ؛ مترجم:عباس زارعی ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - 456 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 110000 ریال - 5 -852-502-964-978 انتخاب
10- 100 حقیقت درباره‌ی روم باستان
نويسنده:فیونا مک‌دونالد ؛ مترجم:عباس زارعی ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 6 -813-502-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14