لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (17)
تالیف (22)
ترجمه (1)
تهران (22)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شرح شوق: شرح و تحلیل اشعار حافظ: غزلهای 93 تا 217
نويسنده:سعید حمیدیان - نشر قطره - 962 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1394 - 400 نسخه - 2 -610-119-600-978 انتخاب
2- شرح شوق: شرح و تحلیل اشعار حافظ: غزلهای 1 تا 92
نويسنده:سعید حمیدیان - نشر قطره - 960 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1395 - 400 نسخه - 1 -406-119-600-978 انتخاب
3- شرح شوق: شرح و تحلیل اشعار حافظ: غزلهای 93 تا 217
نويسنده:سعید حمیدیان - نشر قطره - 964 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1395 - 400 نسخه - 2 -610-119-600-978 انتخاب
4- شرح شوق: شرح و تحلیل اشعار حافظ: غزلهای 385 تا 486 و اشعار غیر غزل
نويسنده:سعید حمیدیان - نشر قطره - 888 صفحه - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1395 - 400 نسخه - 6 -612-119-600-978 انتخاب
5- شرح شوق: شرح و تحلیل اشعار حافظ: غزلهای 385 تا 486 و اشعار غیر غزل
نويسنده:سعید حمیدیان - نشر قطره - 600 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1398 - 200 نسخه - 6 -612-119-600-978 انتخاب
6- روبات‌ها
نويسنده:کارل چاپک ؛ مترجم:سعید حمیدیان ؛ مترجم:کامران فانی - قطره - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 45000 ریال - 8 -605-119-600-978 انتخاب
7- شرح شوق: شرح و تحلیل اشعار حافظ: غزلهای 1 تا 92
نويسنده:سعید حمیدیان - نشر قطره - 600 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1398 - 200 نسخه - 1 -406-119-600-978 انتخاب
8- شرح شوق: شرح و تحلیل اشعار حافظ: غزلهای 385 تا 486 و اشعار غیر غزل
نويسنده:سعید حمیدیان - نشر قطره - 882 صفحه - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1394 - 400 نسخه - 6 -612-119-600-978 انتخاب
9- شرح شوق: شرح و تحلیل اشعار حافظ: غزلهای 93 تا 217
نويسنده:سعید حمیدیان - نشر قطره - 962 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 660 نسخه - 350000 ریال - 2 -610-119-600-978 انتخاب
10- شرح شوق: شرح و تحلیل اشعار حافظ: غزلهای 93 تا 217
نويسنده:سعید حمیدیان - نشر قطره - 400 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1398 - 200 نسخه - 2 -610-119-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3