ابزار وبمستر

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (198)
تاليف (187)
ترجمه (43)
تهران (230)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسي و آموزشي (18)
تعداد يافت شده (230) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- شاهنامه فردوسی: متن انتقادی از روی چاپ مسکو (جلدهای ششم و هفتم چاپ مسکو)
ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - 892 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1387 - 1100 نسخه - 0 -15-5958-964-978 انتخاب
2- ایوانف
آنتون‌پاولوویچ چخوف ؛ مترجم:سعید حمیدیان - نشر قطره - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 12000 ريال - 964-341-258-X انتخاب
3- ایوانف
آنتون‌پاولوویچ چخوف ؛ مترجم:سعید حمیدیان - نشر قطره - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1100 نسخه - 25000 ريال - 964-341-258-X انتخاب
4- خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجه‌ای
الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 526 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1390 - 1100 نسخه - 115000 ريال - 6 -39-5958-964-978 انتخاب
5- اقبالنامه، یا، خردنامه
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 314 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 300 نسخه - 180000 ريال - 9 -41-5958-964-978 انتخاب
6- شاهنامه فردوسی: متن کامل (بر اساس چاپ مسکو)
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - 1380 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 19 سال 1392 - 1400 نسخه - 380000 ريال - 5 -185-341-964-978 انتخاب
7- شرفنامه
الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - 596 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1376 - 1000 نسخه - 23500 ريال - 1 -43-5958-964 انتخاب
8- خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجه‌ای
الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 536 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1378 - 1650 نسخه - 24000 ريال - 3 -39-5958-964 انتخاب
9- شاهنامه فردوسی: متن انتقادی از روی چاپ مسکو (جلدهای ششم و هفتم چاپ مسکو)
ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - 892 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1385 - 1100 نسخه - 250000 ريال - 6 -15-5958-964 انتخاب
10- خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجه‌ای
الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 524 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1383 - 1100 نسخه - 40000 ريال - 3 -39-5958-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]