لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (209)
تالیف (195)
ترجمه (46)
تهران (241)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (241) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در ادب پارسی: مقالات و نقدها درباره فردوسی، سعدی، حافظ، پروین و موضوعات مهم ادبی و زبانی
نويسنده:سعید حمیدیان - نشر قطره - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 30000 ریال - 6 -263-341-964 انتخاب
2- شاهنامه فردوسی: متن انتقادی از روی چاپ مسکو (جلدهای اول و دوم و سوم چاپ مسکو)
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - 800 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1392 - 600 نسخه - 6 -13-5958-964-978 انتخاب
3- سه خواهر
نويسنده:آنتون‌پاولوویچ چخوف ؛ مترجم:سعید حمیدیان ؛ مترجم:کامران فانی - نشر قطره - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1395 - 1200 نسخه - 90000 ریال - 9 -257-341-964-978 انتخاب
4- شرفنامه حکیم نظامی گنجوی
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 592 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1381 - 1650 نسخه - 40000 ریال - 1 -43-5958-964 انتخاب
5- شاهنامه فردوسی: متن انتقادی (از روی چاپ مسکو)
ويراستار:سعید حمیدیان ؛ مصحح:رستم علی‌یف ؛ مصحح:آندری‌یوگنیویچ برتلس - نشر قطره - 772 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1379 - 2500 نسخه - 120000 ریال - 8 -14-5958-964 انتخاب
6- لیلی و مجنون حکیم نظامی گنجه‌ای
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 324 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1386 - 1100 نسخه - 35000 ریال - 7 -40-5958-964 انتخاب
7- ایوانف
نويسنده:آنتون‌پاولوویچ چخوف ؛ مترجم:سعید حمیدیان - نشر قطره - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 964-341-258-X انتخاب
8- لیلی و مجنون حکیم نظامی گنجه‌ای
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 328 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1390 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 2 -40-5958-964-978 انتخاب
9- تاریخ ادبیات جهان
نويسنده:باکنر تراویک ؛ مترجم:عربعلی رضایی ؛ ويراستار:سعید حمیدیان - فرزان روز - 1293 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 20000 ریال - انتخاب
10- ایوانف
نويسنده:آنتون‌پاولوویچ چخوف ؛ مترجم:سعید حمیدیان - نشر قطره - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 500 نسخه - 100000 ریال - 6 -258-341-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25