لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (201)
تالیف (189)
ترجمه (44)
تهران (233)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (233) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شاهنامه فردوسی: متن انتقادی از روی چاپ مسکو (جلدهای چهارم و پنجم چاپ مسکو)
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - 450 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1392 - 600 نسخه - 3 -14-5958-964-978 انتخاب
2- آرمانشهر زیبایی: گفتارهایی در شیوه بیان نظامی به مناسبت برگزاری کنگره جهانی بزرگداشت نظامی (1370)
نويسنده:سعید حمیدیان - علم و دانش - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 3300 نسخه - 30000 ریال - 6 -9-90927-600-978 انتخاب
3- شاهنامه فردوسی: متن انتقادی از روی چاپ مسکو (جلدهای ششم و هفتم چاپ مسکو)
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - 892 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1385 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 6 -15-5958-964 انتخاب
4- سعدی در غزل
نويسنده:سعید حمیدیان - نشر قطره - 404 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 1100 نسخه - 35000 ریال - 1 -338-341-964 انتخاب
5- شاهنامه فردوسی: متن کامل (بر اساس چاپ مسکو)
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - 1384 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1384 - 1100 نسخه - 79000 ریال - 0 -185-341-964 انتخاب
6- شرفنامه حکیم نظامی گنجه‌ای
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - 580 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 1500 نسخه - 22500 ریال - 1 -43-5958-964 انتخاب
7- هفت پیکر: تصحیح و شرح با واژه‌نامه و مقدمه
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:بهروز ثروتیان - توس - 724 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 0 -961-315-964 انتخاب
8- شاهنامه فردوسی :متن انتقادی از روی چاپ مسکو (جلدهای اول و دوم و سوم چاپ مسکو)
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ زيرنظر:یوگنی‌ادواردوویچ برتلس - نشر قطره - 868 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1382 - 1430 نسخه - 150000 ریال - 964-5958-13-X انتخاب
9- خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجه‌ای
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 506 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1393 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 6 -39-5958-964-978 انتخاب
10- دنیای قشنگ نو
نويسنده:آلدوس‌لئونارد هاکسلی ؛ مترجم:سعید حمیدیان - موسسه فرهنگی فاطمی، واژه - 267 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 3000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24