ابزار وبمستر

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (196)
تاليف (186)
ترجمه (42)
تهران (228)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسي و آموزشي (18)
تعداد يافت شده (228) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- شاهنامه فردوسی: متن انتقادی از روی چاپ مسکو (جلدهای چهارم و پنجم چاپ مسکو)
ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - 440 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1388 - 1100 نسخه - 3 -14-5958-964-978 انتخاب
2- خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجه‌ای
الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 536 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1382 - 1100 نسخه - 30000 ريال - 3 -39-5958-964 انتخاب
3- خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجه‌ای
الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 524 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1383 - 1100 نسخه - 40000 ريال - 3 -39-5958-964 انتخاب
4- شاهنامه فردوسی: متن انتقادی از روی چاپ مسکو (ج 9 - 8)
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - 548 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1373 - 2200 نسخه - انتخاب
5- خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجه‌ای
الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 526 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1390 - 1100 نسخه - 115000 ريال - 6 -39-5958-964-978 انتخاب
6- شاهنامه فردوسی: متن کامل (بر اساس چاپ مسکو)
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - 1384 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1386 - 2200 نسخه - 100000 ريال - 0 -185-341-964 انتخاب
7- شاهنامه فردوسی: متن انتقادی از روی چاپ مسکو (جلدهای ششم و هفتم چاپ مسکو)
ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - 468 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 13 سال 1393 - 500 نسخه - 0 -15-5958-964-978 انتخاب
8- مخزن الاسرار حکیم نظامی گنجوی
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی ؛ ويراستار:غلامحسین ده‌بزرگی - نشر قطره - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ريال - 9 -38-5958-964-978 انتخاب
9- گنجینه گنجه‌ای: شرح حال نظامی و فرهنگ لغات و دیوان قصیده و غزل و رباعیات
الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - 404 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 1500 نسخه - 15000 ريال - 964-5958-44-X انتخاب
10- شرفنامه حکیم نظامی گنجه‌ای
الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 596 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1378 - 1650 نسخه - 22500 ريال - 1 -43-5958-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]