لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (209)
تالیف (195)
ترجمه (46)
تهران (241)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (241) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لیلی و مجنون حکیم نظامی گنجه‌ای
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 328 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1378 - 1650 نسخه - 14500 ریال - 7 -40-5958-964 انتخاب
2- گنجینه گنجه‌ای حکیم نظامی گنجه‌ای: شرح حال نظامی و فرهنگ لغات و دیوان قصیده و غزل و رباعیات
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 398 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1392 - 300 نسخه - 200000 ریال - 0 -44-5958-964-978 انتخاب
3- گنجینه گنجه‌ای حکیم نظامی گنجه‌ای: شرح حال نظامی و فرهنگ لغات و دیوان قصیده و غزل و رباعیات
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 390 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 100 نسخه - 300000 ریال - 0 -44-5958-964-978 انتخاب
4- شاهنامه فردوسی: متن کامل (بر اساس چاپ مسکو)
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - 1384 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1386 - 2200 نسخه - 100000 ریال - 0 -185-341-964 انتخاب
5- شاهنامه فردوسی: متن کامل (بر اساس چاپ مسکو)
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - 1380 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1384 - 1100 نسخه - 69000 ریال - 0 -185-341-964 انتخاب
6- لیلی و مجنون حکیم نظامی گنجه‌ای
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 306 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1389 - 2200 نسخه - 60000 ریال - 2 -40-5958-964-978 انتخاب
7- خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجه‌ای
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 506 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1393 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 6 -39-5958-964-978 انتخاب
8- ایوانف
نويسنده:آنتون‌پاولوویچ چخوف ؛ مترجم:سعید حمیدیان - نشر قطره - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1396 - 500 نسخه - 100000 ریال - 6 -258-341-964-978 انتخاب
9- آرمانشهر زیبایی: گفتارهایی در شیوه بیان نظامی به مناسبت برگزاری کنگره جهانی بزرگداشت نظامی (1370)
نويسنده:سعید حمیدیان - علم و دانش - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 3300 نسخه - 30000 ریال - 6 -9-90927-600-978 انتخاب
10- شاهنامه فردوسی :متن انتقادی از روی چاپ مسکو (جلدهای اول و دوم و سوم چاپ مسکو)
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ زيرنظر:یوگنی‌ادواردوویچ برتلس - نشر قطره - 868 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1382 - 1430 نسخه - 150000 ریال - 964-5958-13-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25