لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (38)
تالیف (40)
ترجمه (3)
تهران (40)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (39)

تعداد یافت شده (43) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرسش‌های چهارگزینه‌ای هندسه (2)
نويسنده:فرهاد ابوالقاسمی ؛ نويسنده:محمد حکمت - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1382 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 6 -019-352-964 انتخاب
2- پرسش‌های چهارگزینه‌ای هندسه (2)
نويسنده:فرهاد ابوالقاسمی ؛ نويسنده:محمد حکمت - مبتکران - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 3000 نسخه - 19000 ریال - 964-395-451-X انتخاب
3- پرسشهای چهارگزینه‌ای هندسه تحلیلی و جبر خطی
نويسنده:رضا نونهال‌آذر ؛ ويراستار:ناصر دودانگه ؛ ويراستار:محمد حکمت - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 2 -89-6249-964 انتخاب
4- پرسش‌های چهارگزینه‌ای هندسه (2)
نويسنده:فرهاد ابوالقاسمی ؛ نويسنده:محمد حکمت - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 210 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1382 - 5000 نسخه - 14000 ریال - 6 -019-352-964 انتخاب
5- پرسش‌های چهارگزینه‌ای هندسه (2)
نويسنده:فرهاد ابوالقاسمی ؛ نويسنده:محمد حکمت - مبتکران - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 3000 نسخه - 19000 ریال - 964-395-451-X انتخاب
6- پرسش‌های چهارگزینه‌ای هندسه (2)
نويسنده:فرهاد ابوالقاسمی ؛ نويسنده:محمد حکمت - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 نسخه - 10000 ریال - 0 -93-6249-964 انتخاب
7- پرسش‌های چهارگزینه‌ای هندسه (2)
نويسنده:فرهاد ابوالقاسمی ؛ نويسنده:محمد حکمت ؛ ويراستار:سیدعلی شهدی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 0 -93-6249-964 انتخاب
8- پرسش‌های چهارگزینه‌ای هندسه (2)
نويسنده:فرهاد ابوالقاسمی ؛ نويسنده:محمد حکمت - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1382 - 5000 نسخه - 14000 ریال - 6 -019-352-964 انتخاب
9- جلوه‌هایی از فرهنگ بومی و صنایع دستی شهرستان داراب: «موسیقی محلی، مراسم عروسی، قالی‌بافی و ...»
نويسنده:محمود بهره‌مند ؛ عكاس:محمد حکمت - سته‌بان - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 7 -65-7975-600-978 انتخاب
10- پرسش‌های چهارگزینه‌ای هندسه (2)
نويسنده:فرهاد ابوالقاسمی ؛ نويسنده:محمد حکمت - مبتکران - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1384 - 3000 نسخه - 19000 ریال - 964-395-451-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5