لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (22)
تالیف (5)
ترجمه (35)
تهران (40)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (19)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حضرت حضیض
نويسنده:کریستیان بوبن ؛ مترجم:دینا کاویانی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 7 -236-253-600-978 انتخاب
2- نیکولا کوچولو و تعطیلات
نويسنده:رنه گوسینی ؛ نويسنده: سامپه ؛ مترجم:دینا کاویانی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه،نامک - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 6 -048-253-600-978 انتخاب
3- دختر دیگر
نويسنده:آنی ارنو ؛ مترجم:دینا کاویانی - همشهری - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 5 -182-241-964-978 انتخاب
4- ننه آفتاب
شاعر:طیبه میامی ؛ ويراستار:دینا کاویانی - کتاب یار مهربان - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -19-8535-600-978 انتخاب
5- نیکولا کوچولو و بادکنک
نويسنده:رنه گوسینی ؛ نويسنده: سامپه ؛ مترجم:دینا کاویانی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه،نامک - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 600 نسخه - 155000 ریال - 9 -050-253-600-978 انتخاب
6- نیکولا کوچولو و دوستان
نويسنده:رنه گوسینی ؛ نويسنده: سامپه ؛ مترجم:دینا کاویانی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه،نامک - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 6 -051-253-600-978 انتخاب
7- همه گرفتارند
نويسنده:کریستیان بوبن ؛ مترجم:دینا کاویانی - کتاب پارسه - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 6 -217-253-600-978 انتخاب
8- نیکولا کوچولو و هم‌کلاسی جدید
نويسنده:رنه گوسینی ؛ نويسنده: سامپه ؛ مترجم:دینا کاویانی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه،نامک - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 600 نسخه - 250000 ریال - 3 -052-253-600-978 انتخاب
9- نیکولا کوچولو و زنگ تفریح
نويسنده:رنه گوسینی ؛ نويسنده: سامپه ؛ مترجم:دینا کاویانی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه،نامک - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 0 -053-253-600-978 انتخاب
10- کریستیان بوبن: شش اثر
نويسنده:کریستیان بوبن ؛ مترجم:مهتاب بلوکی ؛ ويراستار:دینا کاویانی - نشر نی - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 300 نسخه - 150000 ریال - 8 -199-185-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4