لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (8)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گفتگو با وودی آلن
نويسنده:اریک لاکس ؛ مترجم:مازیار عطاریه - شورآفرین - 640 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 320000 ریال - 1 -72-2995-964-978 انتخاب
2- وودی آلن و فلسفه
گردآورنده:ایون‌ج. اسکوبل ؛ گردآورنده:مارک‌تی. کانارد ؛ مترجم:مازیار عطاریه - شورآفرین - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 300000 ریال - 7 -29-8055-600-978 انتخاب
3- دفاع از دیوانگی
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:مازیار عطاریه - شورآفرین - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 4 -71-2995-964-978 انتخاب
4- سینما: انسان‌شناسی تصویری
نويسنده:گوردون گری ؛ مترجم:مازیار عطاریه ؛ ويراستار:مریم محمودی‌امرئی - شورآفرین - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 130000 ریال - 5 -90-2995-964-978 انتخاب
5- گفتگو با وودی آلن
نويسنده:اریک لاکس ؛ مترجم:مازیار عطاریه - شورآفرین - 638 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 240000 ریال - 1 -72-2995-964-978 انتخاب
6- گفتگو با وودی آلن
نويسنده:اریک لاکس ؛ مترجم:مازیار عطاریه - شورآفرین - 412 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 500 نسخه - 320000 ریال - 1 -72-2995-964-978 انتخاب
7- سینما: انسان‌شناسی تصویری
نويسنده:گوردون گری ؛ مترجم:مازیار عطاریه - شورآفرین - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 5 -90-2995-964-978 انتخاب
8- دفاع از دیوانگی
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:مازیار عطاریه - شورآفرین - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 4 -71-2995-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1