لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (8)
تهران (6)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پدران ، پسران و سرزمین بینشان
نويسنده:هشام مطر ؛ مترجم:مریم الماسی - روزنه - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 395000 ریال - 6 -807-334-964-978 انتخاب
2- روایت بازگشت: پدران، پسران و سرزمینی که آنها را از هم جدا می‌کرد
نويسنده:هشام مطر ؛ مترجم:مژده دقیقی - نیلوفر - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 320000 ریال - 9 -785-448-964-978 انتخاب
3- در کشور مردان
نويسنده:هشام مطر ؛ مترجم:مهدی غبرائی - نیکونشر - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 700 نسخه - 475000 ریال - 4 -55-7523-964-978 انتخاب
4- روایت بازگشت: پدران، پسران و سرزمینی که آنها را از هم جدا می‌کرد
نويسنده:هشام مطر ؛ مترجم:مژده دقیقی - نیلوفر - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1100 نسخه - 370000 ریال - 9 -785-448-964-978 انتخاب
5- در کشور مردان
نويسنده:هشام مطر ؛ مترجم:شبنم سمیعیان ؛ ويراستار:مهرنوش مهدوی‌حامد - کتاب کوله‌پشتی - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -00-8211-600-978 انتخاب
6- بازگشت: پدران، پسران و سرزمین مابینشان
نويسنده:هشام مطر ؛ مترجم:شبنم سمیعیان ؛ ويراستار:مهرانگیز اشراقی - کتاب کوله‌پشتی - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 250000 ریال - 5 -044-461-600-978 انتخاب
7- بازگشت: پدران، پسران و سرزمین مابینشان
نويسنده:هشام مطر ؛ مترجم:شبنم سمیعیان ؛ ويراستار:مهرانگیز اشراقی - کتاب کوله‌پشتی - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 5 -044-461-600-978 انتخاب
8- در کشور مردان
نويسنده:هشام مطر ؛ مترجم:مهدی غبرائی - نیکونشر - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 78000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1