لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (117)
تالیف (19)
ترجمه (130)
تهران (149)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (149) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مزرعه حیوانات: قصه پریان
نويسنده:جورج اورول ؛ مترجم:صالح حسینی ؛ ويراستار:معصومه نبی‌زاده - دوستان - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 0 -20-6207-964 انتخاب
2- جورج اورول 1984
مترجم:صالح حسینی - نیلوفر - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1382 - 2200 نسخه - 21000 ریال - 9 -044-448-964 انتخاب
3- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:صالح حسینی - ناهید - 512 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 11 سال 1392 - 2200 نسخه - 9 -07-6205-964-978 انتخاب
4- دوبلینی‌ها
نويسنده:جیمز جویس ؛ مترجم:محمدعلی صفریان ؛ مترجم:صالح حسینی - نیلوفر - 444 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1100 نسخه - 38000 ریال - 964-448-102-X انتخاب
5- مزرعه حیوانات: قصه پریان
نويسنده:جورج اورول ؛ مترجم:صالح حسینی ؛ مترجم:معصومه نبی‌زاده - دوستان - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 4400 نسخه - 210000 ریال - 2 -20-6207-964-978 انتخاب
6- گزارش به خاک یونان عریضه به ال‌گرکو
نويسنده:نیکوس کازانتزاکیس ؛ مترجم:صالح حسینی - نیلوفر - 560 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 2200 نسخه - 49000 ریال - 1 -258-448-964 انتخاب
7- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:صالح حسینی - ناهید - 508 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 16 سال 1397 - 2500 نسخه - 9 -07-6205-964-978 انتخاب
8- واژگان اصطلاحات ادبی: فارسی ـ انگلیسی، انگلیسی ـ فارسی
نويسنده:صالح حسینی - نیلوفر - 114 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 900 ریال - انتخاب
9- درباره رمان (مجموعه مقالات)
نويسنده:پل ریکور ؛ نويسنده:پیر بوردیو ؛ نويسنده:والتر بنیامین - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1500 نسخه - 63000 ریال - 9 -648-422-964-978 انتخاب
10- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:صالح حسینی - ناهید - 1108 صفحه - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 18 سال 1399 - 3300 نسخه - 6 -08-6205-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15