لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (4)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لایم‌ لایت
نويسنده:چارلز چاپلین ؛ گردآورنده:روژه گرونیه ؛ مترجم:رضا سیدحسینی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 284 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -651-121-600-978 انتخاب
2- لایم‌لایت
نويسنده:روژه گرونیه ؛ مترجم:رضا سیدحسینی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 2000 نسخه - 26000 ریال - 8 -027-303-964-978 انتخاب
3- لایم‌ لایت
نويسنده:چارلز چاپلین ؛ گردآورنده:روژه گرونیه ؛ مترجم:رضا سیدحسینی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 284 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -651-121-600-978 انتخاب
4- لایم‌لایت چارلی چاپلین
نويسنده:روژه گرونیه ؛ مترجم:رضا سیدحسینی - امیرکبیر - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 100000 ریال - 6 -1860-00-964-978 انتخاب
5- روشنایی صحنه (لایم‌لایت)
نويسنده:روژه گرونیه ؛ مترجم:هیلاسادات سیادت‌نژاد - سلسله الرضا (ع) - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 380000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1