لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (4)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هاروارد مک‌دونالد: 43 نمای نزدیک از سفر آمریکا
نويسنده:سیدمجید حسینی ؛ ويراستار:سوره نوع‌پرست - افق - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 7 -831-369-964-978 انتخاب
2- هاروارد مک‌دونالد: 43 نمای نزدیک از سفر آمریکا
نويسنده:سیدمجید حسینی ؛ ويراستار:سوره نوع‌پرست - افق - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1100 نسخه - 160000 ریال - 7 -831-369-964-978 انتخاب
3- هاروارد مک‌دونالد: 43 نمای نزدیک از سفر آمریکا
نويسنده:سیدمجید حسینی ؛ ويراستار:سوره نوع‌پرست - افق - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2500 نسخه - 90000 ریال - 7 -831-369-964-978 انتخاب
4- هاروارد مک‌دونالد: 43 نمای نزدیک از سفر آمریکا
نويسنده:سیدمجید حسینی ؛ ويراستار:سوره نوع‌پرست - افق - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2500 نسخه - 90000 ریال - 7 -831-369-964-978 انتخاب
5- هاروارد مک‌دونالد: 43 نمای نزدیک از سفر آمریکا
نويسنده:سیدمجید حسینی ؛ ويراستار:سوره نوع‌پرست - افق - 262 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 1100 نسخه - 400000 ریال - 7 -831-369-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1