لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(390)
چاپ مجدد (317)
تالیف (696)
ترجمه (11)
تهران (574)
شهرستان (133)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (66)

تعداد یافت شده (707) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لیلی و مجنون: بر اساس نسخه وحید دستگردی همراه با داستان به نثر روان
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سیده‌زرین‌دخت دانش - پورصائب - 352 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 0 -90-5998-600-978 انتخاب
2- لیلی و مجنون
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:حمیدرضا مجدآبادی - پروان - 162 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 8 -42-8333-964-978 انتخاب
3- داستان خسرو و شیرین
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:حسین حداد ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - 508 صفحه - پالتویی (سلفون) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 6 -144-417-964 انتخاب
4- اقبالنامه
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی - قلم کیمیا - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 38000 ریال - 0 -17-6185-600-978 انتخاب
5- اقبالنامه، یا، خردنامه
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 524 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1392 - 300 نسخه - 160000 ریال - 9 -41-5958-964-978 انتخاب
6- هزار گنج
نويسنده:حسین اسماعیلی ؛ شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی - کنکاش - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 28000 ریال - 4 -45-2596-964-978 انتخاب
7- لیلی و مجنون
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ خطاط:حسن ملائی‌تهرانی ؛ گرافيست:مرضیه باقرزاده - میردشتی - 274 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 0 -37-7762-600-978 انتخاب
8- کلیات نظامی گنجوی "حکیم نظامی گنجوی": هفت پیکر - شرفنامه - اقبالنامه
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - زوار - 724 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 964-401-295-X انتخاب
9- لیلی و مجنون
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:بهروز ثروتیان - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 622 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 8 -1105-00-964-978 انتخاب
10- لیلی و مجنون
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:حمیدرضا مجدآبادی - پروان - 162 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 8 -42-8333-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 71