لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(390)
چاپ مجدد (316)
تالیف (695)
ترجمه (11)
تهران (573)
شهرستان (133)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (66)

تعداد یافت شده (706) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هفت پیکر حکیم نظامی گنجوی
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:سیداحمد حسینی‌کازرونی - ارمغان - 194 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 250 نسخه - 125000 ریال - 6 -25-8974-964-978 انتخاب
2- لیلی و مجنون
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی - وشاق - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1200 نسخه - 80000 ریال - 6 -10-7451-600-978 انتخاب
3- هفت پیکر حکیم نظامی گنجوی
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - سوره مهر - 372 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 1100 نسخه - 12900 ریال - 5 -343-471-964 انتخاب
4- لیلی و مجنون حکیم نظامی گنجه‌ای
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - سوره مهر - 260 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1379 - 3000 نسخه - 3 -344-471-964 انتخاب
5- خمسه نظامی: گنجینه گنجوی
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی ؛ ويراستار:غلامحسین ده‌بزرگی - افکار - 378 صفحه - (در7جلد ) - جلد 7 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 5 -03-7858-964 انتخاب
6- خسرو و شیرین
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی - پروان - 274 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 5 -43-8333-964-978 انتخاب
7- اقبالنامه
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی - ارگ نواندیش - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 6 -15-7089-600-978 انتخاب
8- مخزن الاسرار نظامی گنجوی
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی - آرشیدا - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 27000 ریال - 4 -39-6503-600-978 انتخاب
9- لیلی و مجنون
شارح:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:محمد روشن - صدای معاصر - 354 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 800 نسخه - 250000 ریال - 4 -50-6298-600-978 انتخاب
10- خسرو و شیرین
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:میراحمد ذنوبی - چلچله - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 100000 ریال - 3 -77-8329-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 71