لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (306)
تالیف (224)
ترجمه (120)
تهران (343)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (320)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (344) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 42 بازی با 24 چوب کبریت
نويسنده:ایرج جهانشاهی - موسسه فرهنگی فاطمی، واژه - 60 صفحه - جیبی - چاپ 2 سال 1370 - 300 ریال - انتخاب
2- از وپ در کلاس درس
نويسنده: ازوپ ؛ مترجم:ایرج جهانشاهی - موسسه فرهنگی فاطمی، واژه - 312 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1370 - 200 ریال - انتخاب
3- قصه‌های من و بابام: بابای خوب من
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1370 - 550 ریال - انتخاب
4- قصه‌های من و بابام: شوخیها و مهربانیها
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1370 - 550 ریال - انتخاب
5- قصه‌های من و بابام: لبخند ماه
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1370 - 550 ریال - انتخاب
6- چشم، چشم، دو ابرو! الفبای طراحی علمی در نقاشی: برای کودکان و نوجوانان 9 تا 15 سال
نويسنده:ایرج جهانشاهی ؛ نقاش:باب هاینتس - موسسه فرهنگی فاطمی، واژه - 89 صفحه - چاپ 4 سال 1370 - 11000 نسخه - انتخاب
7- اتم
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:هوشنگ شریف‌زاده ؛ ويراستار:ایرج جهانشاهی - موسسه فرهنگی فاطمی، واژه - 76 صفحه - چاپ 4 سال 1370 - 10000 نسخه - 290 ریال - انتخاب
8- الکتریسیته
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:سیدمحمود محمودی ؛ ويراستار:ایرج جهانشاهی - موسسه فرهنگی فاطمی، واژه - 68 صفحه - چاپ 2 سال 1370 - 10000 نسخه - 260 ریال - انتخاب
9- انرژی
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:اسماعیل سعادت ؛ ويراستار:ایرج جهانشاهی - موسسه فرهنگی فاطمی، واژه - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1370 - 10000 نسخه - 280 ریال - انتخاب
10- انرژی هسته‌ای
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:سیدمحمود محمودی ؛ ويراستار:ایرج جهانشاهی - موسسه فرهنگی فاطمی، واژه - 78 صفحه - چاپ 3 سال 1370 - 10000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 35