لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (11)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لی‌لا
نويسنده:مریلین رابینسون ؛ مترجم:مرجان محمدی - قطره - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 220000 ریال - 5 -862-119-600-978 انتخاب
2- گیلیاد
نويسنده:مریلین رابینسون ؛ نويسنده:مرجان محمدی ؛ ويراستار:بهنام ناصح - آموت - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 125000 ریال - 6 -58-5941-600-978 انتخاب
3- خانه
نويسنده:مریلین رابینسون ؛ نويسنده:مرجان محمدی ؛ ويراستار:بهنام ناصح - آموت - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1650 نسخه - 100000 ریال - 4 -65-5941-600-978 انتخاب
4- لی‌لا: سفری به سوی خانه
نويسنده:مریلین رابینسون ؛ مترجم:مینا اعظامی ؛ ويراستار: گروه ویراستاری سامینا - سامینا،صورتگر - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 300000 ریال - 9 -9-93673-600-978 انتخاب
5- خانه
نويسنده:مریلین رابینسون ؛ مترجم:مرجان محمدی - چلچله - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1100 نسخه - 400000 ریال - 5 -60-8625-600-978 انتخاب
6- گیلیاد
نويسنده:مریلین رابینسون ؛ مترجم:مرجان محمدی - چلچله - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1100 نسخه - 300000 ریال - 9 -62-8625-600-978 انتخاب
7- خانه‌داری
نويسنده:مریلین رابینسون ؛ مترجم:مرجان محمدی ؛ ويراستار:بهنام ناصح - آموت - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1100 نسخه - 155000 ریال - 5 -39-6605-600-978 انتخاب
8- خانه‌داری
نويسنده:مریلین رابینسون ؛ مترجم:مرجان محمدی - چلچله - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 2 -61-8625-600-978 انتخاب
9- خانه
نويسنده:مریلین رابینسون ؛ نويسنده:مرجان محمدی ؛ ويراستار:بهنام ناصح - آموت - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 550 نسخه - 250000 ریال - 4 -65-5941-600-978 انتخاب
10- خانه‌داری
نويسنده:مریلین رابینسون ؛ مترجم:مرجان محمدی - آموت - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 5 -39-6605-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2