لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اگر این نیز نیاز است
نويسنده:پریمو لوی ؛ مترجم:سپاس ریوندی ؛ ويراستار:مهدی نوری - ماهی - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1500 نسخه - 6 -237-209-964-978 انتخاب
2- رنگ سحرآمیز
نويسنده:پریمو لوی ؛ مترجم:علی منصوری - روزگار نو - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 6 -04-7339-600-978 انتخاب
3- رنگ سحرآمیز
نويسنده:پریمو لوی ؛ مترجم:علی منصوری - روزگار نو - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 32000 ریال - 4 -27-6867-600-978 انتخاب
4- آهن پتاسیم نیکل
نويسنده:پریمو لوی ؛ مترجم:بابک واحدی - کتابسرای ‌تندیس - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 4 -027-182-600-978 انتخاب
5- اگر این نیز نیاز است
نويسنده:پریمو لوی ؛ مترجم:سپاس ریوندی ؛ ويراستار:مهدی نوری - ماهی - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1500 نسخه - 330000 ریال - 6 -237-209-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1