لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (27)
تالیف (2)
ترجمه (61)
تهران (50)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (63) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حضرت محمد (ص) فرستاده خداوند
نويسنده:علی جواهرکلام - عابد - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 964-7077-67-X انتخاب
2- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمپ ؛ مترجم:علی جواهرکلام - ابتکار دانش،گنج عرفان،قلم مکنون،یاران قلم - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 4 -191-111-600-978 انتخاب
3- قلعه حیوانات (Animal Farm)
نويسنده:جورج اورول ؛ مترجم:علی جواهرکلام - دنیای کتاب - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 12500 ریال - 0 -242-346-964 انتخاب
4- تیمور فاتح جهان
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام ؛ ويراستار:راحیل اکبریان‌راد - الهام - 386 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 2 -45-5077-600-978 انتخاب
5- عروس ایران (بانوی امپراتوری مغول)
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - پر - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 110 نسخه - 160000 ریال - 9 -87-8007-964-978 انتخاب
6- افسانه‌های ایرانی
نويسنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ مترجم:علی جواهرکلام - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 2000 نسخه - 5000 ریال - 8 -282-445-964 انتخاب
7- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام ؛ ويراستار:آزیتا شیخی‌پورمطلق - سروش‌گستر - 234 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 9 -12-6369-600-978 انتخاب
8- تیمور لنگ: آخرین فاتح بزرگ جهان
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - یمام - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50 نسخه - 200000 ریال - 4 -7-97498-600-978 انتخاب
9- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - پارمیس - 332 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 65000 ریال - 4 -8-91769-600-978 انتخاب
10- عروس ایران
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - سروش‌گستر - 218 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 3 -14-6369-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7