لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (26)
تالیف (2)
ترجمه (60)
تهران (49)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام ؛ ويراستار:آزیتا شیخی‌پورمطلق - سروش‌گستر - 234 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 9 -12-6369-600-978 انتخاب
2- تیمور لنگ آخرین فاتح بزرگ جهان
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - آتیسا - 320 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 280000 ریال - 6 -92-8399-600-978 انتخاب
3- قلعه حیوانات (Animal Farm)
نويسنده:جورج اورول ؛ مترجم:علی جواهرکلام - دنیای کتاب - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 0 -242-346-964 انتخاب
4- تیمور لنگ: آخرین فاتح بزرگ جهان
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - یمام - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50 نسخه - 200000 ریال - 4 -7-97498-600-978 انتخاب
5- تیمور لنگ آخرین فاتح بزرگ جهان
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - دنیای کتاب - 366 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 1200 نسخه - 50000 ریال - 2 -207-346-964 انتخاب
6- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - آیینه ‌دانش - 304 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 2 سال 1391 - 500 نسخه - 120000 ریال - 4 -65-5756-600-978 انتخاب
7- افسانه‌های ایرانی
نويسنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ مترجم:علی جواهرکلام - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 2000 نسخه - 5000 ریال - 8 -282-445-964 انتخاب
8- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - مهراد،فراروی - 306 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 49000 ریال - 7 -50-8799-964-978 انتخاب
9- عروس ایران: بانوی امپراتوری مغول
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - یمام - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50 نسخه - 185000 ریال - 5 -2-97171-600-978 انتخاب
10- عروس ایران: بانوی امپراتوری مغول
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - دنیای کتاب - 282 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 45000 ریال - 6 -186-346-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7