لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (28)
تالیف (2)
ترجمه (67)
تهران (54)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (69) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ تمدن اسلام
نويسنده:جرجی زیدان ؛ مترجم:علی جواهرکلام - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 1108 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1385 - 3000 نسخه - 6 -0090-00-964 انتخاب
2- افسانه‌های ایرانی
نويسنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ مترجم:علی جواهرکلام - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 4 -174-121-600-978 انتخاب
3- افسانه‌های ایرانی
نويسنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ مترجم:علی جواهرکلام - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 8 -282-445-964 انتخاب
4- عروس ایران
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - سروش‌گستر - 216 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 3 -14-6369-600-978 انتخاب
5- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمپ ؛ مترجم:علی جواهرکلام - ابتکار دانش،گنج عرفان،قلم مکنون،یاران قلم - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 4 -191-111-600-978 انتخاب
6- عروس ایران: بانوی امپراتوری مغول
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - داریوش - 306 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 0 -57-8480-600-978 انتخاب
7- عروس ایران (بانوی امپراتوری مغول)
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - پر - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 110 نسخه - 160000 ریال - 9 -87-8007-964-978 انتخاب
8- تاریخ تمدن اسلام
نويسنده:جرجی زیدان ؛ مترجم:علی جواهرکلام - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 1108 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1372 - 2000 نسخه - 6500 ریال - انتخاب
9- عروس ایران: بانوی امپراتوری مغول
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - کوشش - 274 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 2 -23-2806-964-978 انتخاب
10- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - آئینه دانش - 305 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 5 -285-215-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7