لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (29)
تالیف (2)
ترجمه (68)
تهران (55)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (70) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ تمدن اسلام
نويسنده:جرجی زیدان ؛ مترجم:علی جواهرکلام - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 1108 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1385 - 3000 نسخه - 6 -0090-00-964 انتخاب
2- تیمور لنگ: آخرین فاتح بزرگ جهان
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - پر - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 110 نسخه - 170000 ریال - 2 -86-8007-964-978 انتخاب
3- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - یاقوت کویر - 328 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 370000 ریال - 7 -24-8191-600-978 انتخاب
4- عروس ایران: بانوی امپراتوری مغول
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - دنیای کتاب - 282 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 45000 ریال - 6 -186-346-964 انتخاب
5- تاریخ تمدن اسلام
نويسنده:جرجی زیدان ؛ مترجم:علی جواهرکلام - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 1124 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1382 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 6 -0090-00-964 انتخاب
6- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - آیینه ‌دانش - 304 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 2 سال 1391 - 500 نسخه - 120000 ریال - 4 -65-5756-600-978 انتخاب
7- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - نیلوفرانه،مثل،گرگان،عبادالرحمن - 304 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 0 -01-5932-600-978 انتخاب
8- یادداشتهای سفراصفهان درسال 1303
نويسنده:علی جواهرکلام ؛ به‌اهتمام:عبدالمهدی رجایی - مجمع ذخائر اسلامی - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 350 نسخه - 80000 ریال - 1 -287-988-964-978 انتخاب
9- تاریخ تمدن اسلام
نويسنده:جرجی زیدان ؛ مترجم:علی جواهرکلام - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 1108 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 15 سال 1394 - 1000 نسخه - 480000 ریال - 8 -0090-00-964-978 انتخاب
10- عروس ایران (بانوی امپراتوری مغول)
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - پر - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 110 نسخه - 160000 ریال - 9 -87-8007-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7