لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (26)
تالیف (2)
ترجمه (60)
تهران (49)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تیمور لنگ آخرین فاتح بزرگ جهان
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - دنیای کتاب - 366 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 1200 نسخه - 50000 ریال - 2 -207-346-964 انتخاب
2- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمپ ؛ مترجم:علی جواهرکلام - ابتکار دانش،گنج عرفان،قلم مکنون،یاران قلم - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 4 -191-111-600-978 انتخاب
3- عروس ایران
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - سروش‌گستر - 218 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 3 -14-6369-600-978 انتخاب
4- افسانه‌های ایرانی
نويسنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ مترجم:علی جواهرکلام - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 4 -174-121-600-978 انتخاب
5- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - مهراد،فراروی - 306 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 49000 ریال - 7 -50-8799-964-978 انتخاب
6- عروس ایران: بانوی امپراتوری مغول
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - دنیای کتاب - 282 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 45000 ریال - 6 -186-346-964 انتخاب
7- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - خسرو شیرین - 298 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 300000 ریال - 1 -66-5813-600-978 انتخاب
8- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام ؛ ويراستار:آزیتا شیخی‌پورمطلق - سروش‌گستر - 234 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 9 -12-6369-600-978 انتخاب
9- تاریخ تمدن اسلام
نويسنده:جرجی زیدان ؛ مترجم:علی جواهرکلام - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 1108 صفحه - چاپ 6 سال 1370 - 6600 نسخه - 3700 ریال - انتخاب
10- تیمور فاتح جهان
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام ؛ ويراستار:راحیل اکبریان‌راد - الهام - 386 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 2 -45-5077-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7