لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (20)
تالیف (0)
ترجمه (38)
تهران (38)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (38)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کمک در بالای ابرها
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:شهلا انتظاریان - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1650 نسخه - 60000 ریال - 9 -913-251-600-978 انتخاب
2- نقشه‌ی گنج
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:شهلا انتظاریان - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 770 نسخه - 60000 ریال - 2 -807-536-964-978 انتخاب
3- پشت میله‌های زندان
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:شهلا انتظاریان - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 770 نسخه - 60000 ریال - 9 -808-536-964-978 انتخاب
4- شبی میان گرگ‌ها
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:شهلا انتظاریان - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1650 نسخه - 60000 ریال - 2 -912-251-600-978 انتخاب
5- شکار مگس‌ها
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:شهلا انتظاریان - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 128 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 770 نسخه - 60000 ریال - 6 -809-536-964-978 انتخاب
6- دزد اینترنتی
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:شهلا انتظاریان - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1650 نسخه - 60000 ریال - 0 -916-251-600-978 انتخاب
7- سایه‌ای در شب
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:شهلا انتظاریان - قدیانی - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 2 -810-536-964-978 انتخاب
8- دروازه‌ی جهنم
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:شهلا انتظاریان - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 136 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1650 نسخه - 45000 ریال - 6 -812-536-964-978 انتخاب
9- شکار مگس‌ها
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1650 نسخه - 25000 ریال - 6 -809-536-964-978 انتخاب
10- شکار مگس‌ها
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 6 -809-536-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4