لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (20)
تالیف (0)
ترجمه (38)
تهران (38)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (38)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دروازه‌ی جهنم
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:شهلا انتظاریان - قدیانی - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 6 -812-536-964-978 انتخاب
2- شکار مگس‌ها
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1650 نسخه - 25000 ریال - 6 -809-536-964-978 انتخاب
3- فرار به آینده
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:شهلا انتظاریان - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 144 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 550 نسخه - 80000 ریال - 9 -811-536-964-978 انتخاب
4- پشت میله‌های زندان
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1650 نسخه - 25000 ریال - 9 -808-536-964-978 انتخاب
5- نقشه‌ی گنج
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1650 نسخه - 25000 ریال - 2 -807-536-964-978 انتخاب
6- فرار به آینده
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:شهلا انتظاریان - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 144 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1650 نسخه - 25000 ریال - 9 -811-536-964-978 انتخاب
7- اشباح در شهر
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:شهلا انتظاریان - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1650 نسخه - 60000 ریال - 6 -914-251-600-978 انتخاب
8- دروازه‌ی جهنم
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:شهلا انتظاریان - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1650 نسخه - 25000 ریال - 6 -812-536-964-978 انتخاب
9- عملیات اکتشافی
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:شهلا انتظاریان - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 124 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1650 نسخه - 60000 ریال - 3 -915-251-600-978 انتخاب
10- سایه‌ای در شب
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:شهلا انتظاریان - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1650 نسخه - 25000 ریال - 2 -810-536-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4