لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (1)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گرجی‌ها
نويسنده:دیوید‌مارشال لانگ ؛ مترجم:رقیه بهزادی - طهوری - 326 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 6 -04-5911-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1