لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (10)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلمات عکاسی، تاریخ عکاسی: راهنمای اندیشه‌ها، جنبش‌ها و تکنیک‌های عکاسی از سال 1839 تا به امروز
نويسنده:ژیل مورا ؛ مترجم:حسن خوبدل ؛ مترجم:کریم متقی - حرفه نویسنده - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1100 نسخه - 85000 ریال - 5 -0-91977-600-978 انتخاب
2- کار من همین است: عشق و جنگ، روایتی عکاسانه
نويسنده:لینزی آداریو ؛ مترجم:مریم عسگری ؛ مترجم:کامران چیذری - شورآفرین - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 500000 ریال - 2 -79-8055-600-978 انتخاب
3- کلمات عکاسی: راهنمای اندیشه‌ها، جنبش‌ها و تکنیک‌های عکاسی از آغاز تا امروز
نويسنده:ژیل مورا ؛ مترجم:حسن خوبدل ؛ مترجم:کریم متقی - حرفه نویسنده - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 1100 نسخه - 5 -0-91977-600-978 انتخاب
4- کلمات عکاسی: تاریخ عکاسی: راهنمای اندیشه‌ها، جنبش‌ها و تکنیک‌های عکاسی از سال 1839 تا به امروز
نويسنده:ژیل مورا ؛ مترجم:حسن خوبدل ؛ مترجم:کریم متقی - حرفه نویسنده - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 85000 ریال - 5 -0-91977-600-978 انتخاب
5- کلمات عکاسی: راهنمای اندیشه‌ها، جنبش‌ها و تکنیک‌های عکاسی از آغاز تا امروز
نويسنده:ژیل مورا ؛ مترجم:حسن خوبدل ؛ مترجم:کریم متقی - حرفه نویسنده - 266 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 5 -0-91977-600-978 انتخاب
6- عکس
نويسنده:گراهام کلارک ؛ مترجم:حسن خوبدل ؛ مترجم:زیبا مغربی - شورآفرین - 380 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 200000 ریال - 1 -26-6955-600-978 انتخاب
7- کافکا و عکاسی
نويسنده:کارولین داتلینگر ؛ مترجم:کریم متقی ؛ ويراستار:حسن خوبدل - شورآفرین - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 4 -25-6955-600-978 انتخاب
8- عکس
نويسنده:گراهام کلارک ؛ مترجم:حسن خوبدل ؛ مترجم:زیبا مغربی - شورآفرین - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -26-6955-600-978 انتخاب
9- کافکا و عکاسی
نويسنده:کارولین داتلینگر ؛ مترجم:کریم متقی ؛ ويراستار:حسن خوبدل - شورآفرین - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 4 -25-6955-600-978 انتخاب
10- کلمات عکاسی: راهنمای اندیشه‌ها، جنبش‌ها و تکنیک‌های عکاسی از آغاز تا امروز
نويسنده:ژیل مورا ؛ مترجم:حسن خوبدل ؛ مترجم:کریم متقی - حرفه نویسنده - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1100 نسخه - 190000 ریال - 5 -0-91977-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1