لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (0)
تالیف (19)
ترجمه (1)
تهران (19)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش جامع هندسه (1) دوره‌ی دبیرستان
نويسنده:مریم دری - استادان قلم - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 7 -33-6201-600-978 انتخاب
2- موفقیت زنان
نويسنده:مریم دری ؛ ويراستار:مریم زری‌باف - استادان قلم - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 9 -55-6201-600-978 انتخاب
3- تاثیر رسانه‌های گروهی و فن‌آوری‌های جدید بر بهداشت روانی
نويسنده:مریم دری ؛ ويراستار:مریم زری‌باف - استادان قلم - 60 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 90000 ریال - 9 -3-91417-600-978 انتخاب
4- فقدان نظریه ناکارآمدی آزمون فرضیه در مطالعات روابط بین‌الملل
نويسنده:جان ج. مرشایمر ؛ نويسنده:استیون.ام والت ؛ مترجم:فخرالدین سلطانی - نوید حکمت - 120 صفحه - جانمازی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -47-8908-600-978 انتخاب
5- آموزش پیشرفته فیزیک (2) سال دوم (دبیرستان)
نويسنده:مریم دری - آریا زمین - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 5 -99-8796-964-978 انتخاب
6- کتاب گنجینه نهایی فیزیک (3) و آزمایشگاه تجربی: دوره‌ی دبیرستان
نويسنده:مریم دری - استادان قلم - 88 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 55000 ریال - 3 -02-6201-600-978 انتخاب
7- آموزش پیشرفته آمار و مدل‌سازی (دبیرستان) قابل استفاده‌ی دانش‌آموزان دوم و سوم دبیرستان رشته‌های نظری
نويسنده:طاهره معصومی ؛ نويسنده:مریم دری - آریا زمین - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 8 -00-6675-600-978 انتخاب
8- کتاب گنجینه نهایی فیزیک (3) و آزمایشگاه رشته ریاضی: دوره‌ی دبیرستان
نويسنده:مریم دری - استادان قلم - 92 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 57000 ریال - 0 -03-6201-600-978 انتخاب
9- آموزش پیشرفته فیزیک (1) سال اول (دبیرستان) قابل استفاده‌ی دانش‌آموزان اول دبیرستان
نويسنده:مریم دری - آریا زمین - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 4 -96-8796-964-978 انتخاب
10- کلمات نورانی از ائمه اطهار به نسل جوان
نويسنده:طاهره معصومی ؛ نويسنده:مریم دری - استادان قلم - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 6 -27-6201-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2