لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مغز و ذهن: قدم اول
نويسنده:آنگوس جلاتلی ؛ نويسنده:اسکار زارات ؛ مترجم:عبدالرحمن نجل‌رحیم - پردیس دانش،نشر و پژوهش شیرازه کتاب - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 0 -30-2509-964-978 انتخاب
2- مغز و ذهن: قدم اول
نويسنده:آنگوس جلاتلی ؛ نويسنده:اسکار زارات ؛ مترجم:عبدالرحمن نجل‌رحیم - شیرازه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 9000 ریال - 6 -30-6578-964 انتخاب
3- مغز و ذهن: قدم اول
نويسنده:آنگوس جلاتلی ؛ نويسنده:اسکار زارات ؛ مترجم:عبدالرحمن نجل‌رحیم - شیرازه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2200 نسخه - 9000 ریال - 6 -30-6578-964 انتخاب
4- مغز و ذهن: قدم اول
نويسنده:آنگوس جلاتلی ؛ مترجم:عبدالرحمن نجل‌رحیم ؛ طراح:اسکار زارات - شیرازه کتاب ما - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 1 -67-8514-600-978 انتخاب
5- مغز و ذهن: قدم اول
نويسنده:آنگوس جلاتلی ؛ نويسنده:اسکار زارات ؛ مترجم:عبدالرحمن نجل‌رحیم - پردیس دانش،نشر و پژوهش شیرازه کتاب - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 0 -30-2509-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1