لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (1)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در پایتخت فراموشی: حاشیه‌نویسی بر سفری مشترک با بهروز افخمی به کابل و پنجشیر
شاعر:محمدحسین جعفریان - شرکت انتشارات سوره مهر - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2500 نسخه - 119000 ریال - 3 -376-175-600-978 انتخاب
2- در پایتخت فراموشی: حاشیه‌نویسی بر سفری مشترک با بهروز افخمی به کابل و پنجشیر
نويسنده:محمدحسین جعفریان - شرکت انتشارات سوره مهر - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2500 نسخه - 75000 ریال - 3 -376-175-600-978 انتخاب
3- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:محمدحسین جعفریان - کتاب نیستان - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 نسخه - 4500 ریال - 0 -42-6882-964 انتخاب
4- مجموعه شعر پنجره‌های رو به دریا
نويسنده:محمدحسین جعفریان - سوره مهر - 144 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 4400 نسخه - 380 ریال - انتخاب
5- سیری در قفس 902
شاعر:احمد زارعی ؛ به‌اهتمام:محمدحسین جعفریان ؛ به‌اهتمام:محمدکاظم کاظمی - سوره مهر - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3500 نسخه - 30000 ریال - 8 -090-175-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1