لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (8)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلمنتین
نويسنده:سارا پنی‌پکر ؛ نقاش:مارال فریزی ؛ مترجم:نسرین وکیلی - پنجره - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 8 -087-222-964-978 انتخاب
2- نامه‌های کلمنتین
نويسنده:سارا پنی‌پکر ؛ مترجم:نسرین وکیلی ؛ تصويرگر:مارال فریزی - پنجره - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 2 -089-222-964-978 انتخاب
3- کلمنتین دوست هفته
نويسنده:سارا پنی‌پکر ؛ مترجم:شهلا انتظاریان ؛ ويراستار:فاطمه ستوده - پنجره - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 8 -300-222-964-978 انتخاب
4- کلمنتین
نويسنده:سارا پنی‌پکر ؛ مترجم:نسرین وکیلی ؛ ويراستار:فاطمه ستوده - پنجره - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 35000 ریال - 8 -087-222-964-978 انتخاب
5- کلمنتین و جلسه‌ی خانوادگی
نويسنده:سارا پنی‌پکر ؛ مترجم:شهلا انتظاریان ؛ ويراستار:فاطمه ستوده - پنجره - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 5 -299-222-964-978 انتخاب
6- نامه‌های کلمنتین
نويسنده:سارا پنی‌پکر ؛ مترجم:نسرین وکیلی ؛ تصويرگر:مارال فریزی - پنجره - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 35000 ریال - 2 -089-222-964-978 انتخاب
7- کلمنتین بااستعداد
نويسنده:سارا پنی‌پکر ؛ مترجم:نسرین وکیلی ؛ ويراستار:فاطمه ستوده - پنجره - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 35000 ریال - 5 -088-222-964-978 انتخاب
8- کلمنتین بااستعداد
نويسنده:سارا پنی‌پکر ؛ تصويرگر:مارال فریزی ؛ مترجم:نسرین وکیلی - پنجره - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 5 -088-222-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1