لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلمنتین بااستعداد
نويسنده:سارا پنی‌پاکر ؛ مترجم:نسرین وکیلی ؛ ويراستار:فاطمه ستوده - پنجره - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 35000 ریال - 5 -088-222-964-978 انتخاب
2- کلمنتین و جلسه‌ی خانوادگی
نويسنده:سارا پنی‌پاکر ؛ مترجم:شهلا انتظاریان ؛ ويراستار:فاطمه ستوده - پنجره - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 5 -299-222-964-978 انتخاب
3- کلمنتین بااستعداد
نويسنده:سارا پنی‌پاکر ؛ تصويرگر:مارال فریزی ؛ مترجم:نسرین وکیلی - پنجره - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 5 -088-222-964-978 انتخاب
4- کلمنتین دوست هفته
نويسنده:سارا پنی‌پاکر ؛ مترجم:شهلا انتظاریان ؛ ويراستار:فاطمه ستوده - پنجره - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 8 -300-222-964-978 انتخاب
5- کلمنتین
نويسنده:سارا پنی‌پاکر ؛ نقاش:مارال فریزی ؛ مترجم:نسرین وکیلی - پنجره - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 8 -087-222-964-978 انتخاب
6- کلمنتین
نويسنده:سارا پنی‌پاکر ؛ مترجم:نسرین وکیلی ؛ ويراستار:فاطمه ستوده - پنجره - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 35000 ریال - 8 -087-222-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1