لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (26)
تالیف (0)
ترجمه (57)
تهران (51)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (25)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آسفالتی‌ها
نويسنده:تاد استراسر ؛ مترجم:ناصر زاهدی‌معصومی ؛ ويراستار:ثمین نبی‌پور - افق - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 3 -109-353-600-978 انتخاب
2- مزرعه سنگی
نويسنده:جان آپدایک ؛ مترجم:محمد جوادی ؛ ويراستار:ثمین نبی‌پور - افق - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 1 -413-353-600-978 انتخاب
3- قهرمانان المپ: نشان آتنا
نويسنده:ریک ریوردان ؛ مترجم:ثمین نبی‌پور ؛ ويراستار:طه جلالی - نشر افق - 664 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 8 -104-353-600-978 انتخاب
4- آنا و مرد چلچله‌ای
نويسنده:گاوریل ساویت ؛ مترجم:ثمین نبی‌پور - نشر نون - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 4 -09-8740-600-978 انتخاب
5- قهرمانان المپ: قهرمان گمشده
نويسنده:ریک ریوردان ؛ مترجم:ثمین نبی‌پور ؛ ويراستار:ناکتا رودگری - نشر افق - 600 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1100 نسخه - 580000 ریال - 4 -829-369-964-978 انتخاب
6- عاتش
نويسنده:سیج انجی ؛ مترجم:مهرداد مهدویان ؛ ويراستار:ثمین نبی‌پور - افق - 536 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 230000 ریال - 4 -173-353-600-978 انتخاب
7- دانش‌نامه‌ی بدن انسان
نويسنده:استیو پارکر ؛ مترجم:الهه علوی ؛ ويراستار:ناکتا رودگری - افق - 226 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 3000 نسخه - 400000 ریال - 1 -945-369-964-978 انتخاب
8- عنکبوتی‌ها
نويسنده:لارن الیور ؛ مترجم:مهرداد مهدویان ؛ ويراستار:ثمین نبی‌پور - افق - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1100 نسخه - 290000 ریال - 0 -184-353-600-978 انتخاب
9- داستان‌های ماشین تحریر
نويسنده:تام هنکس ؛ مترجم:محمد جوادی ؛ ويراستار:ثمین نبی‌پور - افق - 462 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 350000 ریال - 4 -397-353-600-978 انتخاب
10- کپسول زمان
نويسنده:پل استر ؛ مترجم:خجسته کیهان ؛ ويراستار:ثمین نبی‌پور - افق - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 3 -141-353-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6