لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(139)
چاپ مجدد (223)
تالیف (3)
ترجمه (359)
تهران (359)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (362)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (362) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روزهای بیماری
نويسنده:جان برنستین ؛ نويسنده:استن برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 1 -55-8754-964-978 انتخاب
2- دردسر با بزرگ‌ترها
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 7 -24-8754-964-978 انتخاب
3- خرس کوچولو و غریبه‌ها
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ بازنويسي:بیژن نامجو - نشر برف - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 6 -06-6418-964 انتخاب
4- اتاق بهم ریخته
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 2 -16-8754-964-978 انتخاب
5- در دندانپزشکی
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - نشر موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 1500 نسخه - 12000 ریال - 5 -1-95333-964-978 انتخاب
6- غیبت از مدرسه
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 5 -226-389-964-978 انتخاب
7- دوری از غریبه‌ها
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2500 نسخه - 14000 ریال - 5 -15-8754-964-978 انتخاب
8- خرس کوچولو تاریکی ترس نداره
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:پروین رضوی‌پناه - نشر برف - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 9 -50-6418-964-978 انتخاب
9- خواب بد
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 9 -202-389-964-978 انتخاب
10- ملاقات با دندانپزشک: مهارت مقابله با استرس
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:بهمن سرداری - شیرین بیان - 38 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 8 -9-94572-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 37