لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (3)
تالیف (7)
ترجمه (6)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیالکتیک نقد
به‌اهتمام:مسعود فراستی ؛ ويراستار:محمدناصر احدی - ساقی - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 230000 ریال - 2 -09-6128-600-978 انتخاب
2- خاکریز، دوربین، مستند
به‌اهتمام:محمدناصر احدی - جامعه نو - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 7 -5-91826-600-978 انتخاب
3- مستند خلاق: تئوری و عمل
نويسنده:ویلما دی‌یانگ ؛ نويسنده:اریک تادسن ؛ نويسنده:جری راتول - ساقی - 646 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 400000 ریال - 2 -9-90696-964-978 انتخاب
4- رویا - پناهگاه: اینگمار برگمان و سینمایش
نويسنده:مسعود فراستی ؛ ويراستار:سیدحمید رهنما ؛ ويراستار:محمدناصر احدی - ساقی - 480 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 1100 نسخه - 880000 ریال - 8 -46-6112-622-978 انتخاب
5- یک عمر، یک راه، یک عشق؛ خسرو سینایی
نويسنده:همایون امامی ؛ ويراستار:محمدناصر احدی - ساقی - 590 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 350000 ریال - 5 -82-6128-600-978 انتخاب
6- نبرد بر سر فیلم‌ها: چگونه هالیوود و رسانه‌ها تعیین می‌کنند چه فیم‌هایی تماشا کنیم
نويسنده:جاناتان روزن‌باوم ؛ مترجم:مهدیه گنجی‌‍پور ؛ ويراستار:محمدناصر احدی - ساقی - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 190000 ریال - 2 -83-6128-600-978 انتخاب
7- شکسپیر برای فیلم‌نامه‌نویسان: رهنمودهای ماندگار نویسندگی از استاد نمایش‌نامه‌نویسی
نويسنده:جی.‌ام. اونسن ؛ مترجم:ابراهیم راه‌نشین ؛ ويراستار:محمدناصر احدی - ساقی - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 200000 ریال - 0 -87-6128-600-978 انتخاب
8- 45 کهن‌الگوی شخصیت: الگوهای اسطوره‌ای برای خلق شخصیت‌های اصیل
نويسنده:ویکتوریا اشمیت ؛ مترجم:ابراهیم راه‌نشین ؛ ويراستار:محمدناصر احدی - ساقی - 412 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 385000 ریال - 9 -97-6128-600-978 انتخاب
9- رویا - پناهگاه: اینگمار برگمان و سینمایش
نويسنده:مسعود فراستی ؛ ويراستار:سیدحمید رهنما ؛ ويراستار:محمدناصر احدی - ساقی - 436 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2200 نسخه - 310000 ریال - 2 -84-5675-964-978 انتخاب
10- 45 کهن‌الگوی شخصیت: الگوهای اسطوره‌ای برای خلق شخصیت‌های اصیل
نويسنده:ویکتوریا اشمیت ؛ مترجم:ابراهیم راه‌نشین ؛ ويراستار:محمدناصر احدی - ساقی - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1100 نسخه - 385000 ریال - 2 -51-6112-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2