لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در برابر باد می‌ایستم
نويسنده:ویکی کاب ؛ مترجم:شهلا انتظاریان ؛ تصويرگر:جولیا گورتن - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 5000 نسخه - 34000 ریال - 8 -572-391-964-978 انتخاب
2- خیس می‌شوم
نويسنده:ویکی کاب ؛ مترجم:شهلا انتظاریان ؛ نقاش:جولیا گورتن - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 15000 نسخه - 16000 ریال - 2 -574-391-964-978 انتخاب
3- به زمین می‌خورم
نويسنده:ویکی کاب ؛ مترجم:شهلا انتظاریان ؛ نقاش:جولیا گورتن - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 15000 نسخه - 16000 ریال - 9 -575-391-964-978 انتخاب
4- در برابر باد می‌ایستم
نويسنده:ویکی کاب ؛ مترجم:شهلا انتظاریان ؛ نقاش:جولیا گورتن - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 36 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 نسخه - 16000 ریال - 8 -572-391-964-978 انتخاب
5- خیس می‌شوم
نويسنده:ویکی کاب ؛ مترجم:شهلا انتظاریان ؛ ويراستار:مرضیه طلوع‌اصل - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 2 -574-391-964-978 انتخاب
6- به زمین می‌خورم
نويسنده:ویکی کاب ؛ مترجم:شهلا انتظاریان ؛ تصويرگر:جولیا گورتن - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 5000 نسخه - 24000 ریال - 9 -575-391-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1