لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (10)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- به زمین می‌خورم
نويسنده:ویکی کاب ؛ مترجم:شهلا انتظاریان ؛ تصويرگر:جولیا گورتن - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 5000 نسخه - 24000 ریال - 9 -575-391-964-978 انتخاب
2- در برابر باد می‌ایستم
نويسنده:ویکی کاب ؛ مترجم:شهلا انتظاریان ؛ تصويرگر:جولیا گورتن - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 5000 نسخه - 34000 ریال - 8 -572-391-964-978 انتخاب
3- خیس می‌شوم
نويسنده:ویکی کاب ؛ مترجم:شهلا انتظاریان ؛ نقاش:جولیا گورتن - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 15000 نسخه - 16000 ریال - 2 -574-391-964-978 انتخاب
4- آزمایش‌های علمی خوردنی
نويسنده:ویکی کاب ؛ مترجم:شهلا انتظاریان ؛ تصويرگر:دیوید کین - چکه - 200 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 6 -93-5935-600-978 انتخاب
5- به زمین می‌خورم
نويسنده:ویکی کاب ؛ مترجم:شهلا انتظاریان ؛ نقاش:جولیا گورتن - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 15000 نسخه - 16000 ریال - 9 -575-391-964-978 انتخاب
6- آزمایش‌های علمی خوردنی
نويسنده:ویکی کاب ؛ مترجم:شهلا انتظاریان ؛ تصويرگر:دیوید کین - چکه - 200 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 6 -93-5935-600-978 انتخاب
7- خودم را می‌بینم
نويسنده:ویکی کاب ؛ مترجم:شهلا انتظاریان ؛ زيرنظر:کوروش پارسانژاد - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 5000 نسخه - 34000 ریال - 5 -573-391-964-978 انتخاب
8- خیس می‌شوم
نويسنده:ویکی کاب ؛ مترجم:شهلا انتظاریان ؛ ويراستار:مرضیه طلوع‌اصل - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 2 -574-391-964-978 انتخاب
9- آزمایش‌های علمی خوردنی
نويسنده:ویکی کاب ؛ مترجم:شهلا انتظاریان ؛ ويراستار:عذرا جوزدانی - چکه - 160 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 9 -69-7216-600-978 انتخاب
10- در برابر باد می‌ایستم
نويسنده:ویکی کاب ؛ مترجم:شهلا انتظاریان ؛ نقاش:جولیا گورتن - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 36 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 نسخه - 16000 ریال - 8 -572-391-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1