لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (1)
تالیف (5)
ترجمه (7)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ‌نامه زنان ایران و جهان: س - ی
ويراستار:محمدرضا سهرابی ؛ ويراستار:سارا اقتصادی‌نیا ؛ ويراستار:مسعود تاره - ارتباط نوین - 810 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2550 نسخه - 1 -49-7344-600-978 انتخاب
2- 180 درجه چرخش
نويسنده:نرگس حسنی - برکت کوثر - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 2 -03-5895-600-978 انتخاب
3- دائره‌المعارف بزرگ خط: تاریخ خط و خوشنویسی (بخش اول)
نويسنده:علی‌اصغر مقتدائی ؛ ويراستار:محمدرضا یعقوبی ؛ ويراستار:نرگس حسنی - آراد کتاب ،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی) - 586 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 8 -021-186-600-978 انتخاب
4- خپل‌السلطنه‌ها و لندوک‌الدوله‌ها
نويسنده:آندره موروا ؛ مترجم:پریا لطیفی‌خواه ؛ ويراستار:نرگس حسنی - پریان - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 7 -10-7058-600-978 انتخاب
5- دایناسورها
نويسنده:فیلیپ آردا ؛ مترجم:فرزاد فربد ؛ ويراستار:نرگس حسنی - پریان - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 8 -2-93316-600-978 انتخاب
6- مردی که بر مه پل زد
نويسنده:جیمز مکسی ؛ نويسنده:مایکل سوان‌ویک ؛ نويسنده:تیم پاورز - پریان - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 9 -5-93316-600-978 انتخاب
7- گزارش اقلیت
نويسنده:فیلیپ‌کی. دیک ؛ مترجم:علیرضا یارپرور ؛ ويراستار:فرزاد فربد - پریان - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 7 -8-93067-600-978 انتخاب
8- فضا
نويسنده:فیلیپ آردا ؛ مترجم:فرزاد فربد ؛ ويراستار:نرگس حسنی - پریان - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 0 -7-93067-600-978 انتخاب
9- بدن
نويسنده:فیلیپ آردا ؛ مترجم:فرزاد فربد ؛ ويراستار:نرگس حسنی - پریان - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 4 -9-93067-600-978 انتخاب
10- خپل‌السلطنه‌ها و لندوک‌الدوله‌ها
نويسنده:آندره موروا ؛ مترجم:پریا لطیفی‌خواه ؛ ويراستار:نرگس حسنی - پریان - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 7 -10-7058-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2