لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (2)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقدمات روانشناسی فروید
نويسنده:کالوین اس‌هال ؛ مترجم:شهریار شهیدی - آینده درخشان - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 9 -20-5527-600-978 انتخاب
2- مقدمات روانشناسی فروید
نويسنده:کالوین اس‌هال ؛ مترجم:شهریار شهیدی - پندار تابان - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 600 نسخه - 345000 ریال - 5 -77-8593-600-978 انتخاب
3- مقدمات روانشناسی فروید
نويسنده:کالوین اس‌هال ؛ مترجم:شهریار شهیدی ؛ ويراستار:شهناز یزدان‌پناه - آینده درخشان - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1100 نسخه - 135000 ریال - 9 -20-5527-600-978 انتخاب
4- مقدمات روانشناسی فروید
نويسنده:کالوین اس‌هال ؛ مترجم:شهریار شهیدی ؛ ويراستار:شهناز یزدان‌پناه - آینده درخشان - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 9 -20-5527-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1